Til orientering har Kenneth Schultz meddelt, at han øsnker at trække sig fra bestyrelsen på førstkommende generalforsamling. Det betyder, at generalforsamlingen skal vælge et nyt medlem for 2 år.
Bestyrelsen vil selvfølgelig undersøge forskellige muligheder, men den skal selvfølgelig erindre om, at alle medlemmer kan fremsætte forslag til kandidater frem til den 15. ferbruar.

Det kan samtidig oplyses, at den særlige bestillingsliste til hovedprøven snarest offentliggøres på hjemmesiden og bringes på årets opkrævning.

Bestyrelsen

Tilføj kommentar

Skriv gerne en kommentar :)


Sikkerhedskode
Opdatér

Bedre biotoppleje

Agerhøne

FJD afholder inspirationsaftener om Bedre Biotoppleje for medlemmer og andre interesserede.

Se mere om arrangementerne og tilmelding her

Gå til toppen