FJD´s specialklubformænd modtog i morges referatet fra DJU´s ekstraordinære bestyrelsesmøde i går onsdag den 14. januar 2015.

Mødet omhandlede primært FJD´s formands opførsel i forskellige sammenhænge med relation til hans varetagelse af hvervet som FJD´s repræsentant i DJU.

Mødet endte med en skarp udtalelse, hvor de fremmødte bestyrelsesmedlemmer fremkom med en klar tilkendegivelse om, at man på ingen måde ønsker at samarbejde med Henrik Raae Andersen – uanset hvilken organisation han måtte repræsentere.

Referat kan læses her

DJU´s bestyrelse består af 3 repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund og 2 repræsentanter fra Dansk Kennel Klub. FJD-engelske var repræsenteret. FJD-kontinentale v. Henrik Raae Andersen undlod at møde, herunder at sende en suppleant.

Hillerød, den 15. januar 2015

Søren Stenhøj
Formand

Bedre biotoppleje

Agerhøne

FJD afholder inspirationsaftener om Bedre Biotoppleje for medlemmer og andre interesserede.

Se mere om arrangementerne og tilmelding her

Gå til toppen