loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde/sommermøde den 13.08.2021

Tilstede: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen

Dagsorden:

  1. Hensigtserklæring – bestyrelsens sammensætning – geografisk set.
  2. Proportioner til årspokalerne
  3. Sociale medier
  4. Formalia
  5. Avl
  6. Evt.
  1. Hensigtserklæring

APPENDIKS:

På generalforsamlingen 2021 blev det vedtaget at, bestyrelsen i Dansk Breton klub så vidt muligt skal geografisk sammensættes af medlemmer og suppleanter fra de forskellige landsdele  (begge forslag vedhæftes)

Hensigtserklæringen er udarbejdet på baggrund af de 2 indkomne forslag.

2. Udgår – da pkt. behandles under formalia.

3. Sociale medier:
Marlene Blom Olsen og Jens Ole Nielsen har begge tilkendegivet at, de gerne vil være administratorer og udviklere for Dansk Breton Klubs Facebookside.

4. Formalia:
Forretningsorden for Hubertusudvalget udgår ligesom Hubertusudvalget udgår.
Forretningsorden for Avlsrådet revideres af den nedsatte arbejdsgruppe.
Vedtægterne er kun revideret i forhold til ændring af navn fra FJD til SJD.
Forretningsorden for Markprøveudvalget udgår ligesom Markprøveudvalget nedlægges
Kontaktpersonerne udgår og erstattes af aktivitetsudvalgene.

5. Avl:
På generalforsamlingen 2021 offentliggjorde bestyrelsen at man ville nedsætte en arbejdsgruppe som skal udarbejde et kommissorium og nye retningslinjer for avlsrådet. Arbejdsgruppen består af: Winnie B.Larsen, Thomas Severinsen og Morten Larsen. Gruppen skal have oplægget færdigt til bestyrelsen senest den 15.02.2022.

6. Evt:
Klubbens hovedprøve afholdes i dagene 17.-18.-19.marts 2022 på Sjælland. Lissi og Claus Rasmussen er prøveledere.

C-prøven:
B-prøven giver adgang til C-prøven – det besluttes at alle ekvipager der i 2021 har bestået B-prøven udtages før der tilbydes adgang af ekvipager der i 2021 har bestået A-prøven. De kvalificerede ekvipager får direkte besked. Der er plads til 12 hunde på C-prøven. Såfremt der ikke er nok kvalificerede fra B-prøverne, inviteres hunde med min. 28p fra A-prøverne.

Apportering:
Racedysterne i 2021 – her blev det sjællandske hold nr. 4 og i Jylland var der én hund der ikke bestod, og dermed bestod holdet ikke. På Fyn blev racedysten aflyst pga. manglende tilmeldinger. Bestyrelsen ønsker fortsat at animere medlemmerne til at stille på apporteringsprøver, eller hvis der er medlemmer der vil være primusmotor for et hold der vil træne til racedysten. Hvis der er medlemmer der har gode ideer til hvad vi kan gøre for at promovere apporteringsprøverne, er man velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

60-års jubilæum 2023:
Jubilæums efterårsvinderkl. Afholdes på Gl.Toftegård i Nordjylland. Det forventes at der afholdes en jubilæumsweekend i september 2023 med udstilling fredag aften med fransk dommer, apporteringsprøve lørdag, Gallamiddag lørdag aften og vinderprøve om søndagen. Derudover afholdes den normale hovedprøve i foråret 2023.

Anni Hansen

Bratten, den 19.09.2021

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram