loader image

Retningslinier for avl med Breton's i DBK's regi

jf. Love for Dansk Breton Klub § 3 Avlsarbejde stk. 3.

Dansk Breton Klubs avlsvejledning, der er nedsat af Dansk Breton Klubs bestyrelse jf. DBKs love § 4 stk. 1, skal rådgive og vejlede klubbens medlemmer i spørgsmål om avl. Denne rådgivning skal ske udfra en idealistisk indstilling kun med racens forbedring for øje.

Avlsvejledningen administrerer godkendelse af parringer jf. nedenstående retningslinjer. Avlsvejledningen formidler information om foretagne parringer og hvalpekuld til interesserede købere.

Du bør altid tage en dialog med avlsvejledningen, før du vælger at trække et kuld hvalpe på din tæve. Avlsvejledningen kan også rådgive om valg af hvalp, der passer til dit og familiens behov.

Avlsvejledningen i Dansk Breton Klub:

Thomas Severinsen;  Mail:  tsev@tdcadsl.dk  Mobil: 0045 2480  9793

Søren Stenhøj Jørgensen;  Mail: ssj@def.dk  Mobil 0045 2025 7430

 

Retningslinier for avl og markedsføring af hvalpe i regi af Dansk Breton Klub

Hvalpe kan markedsføres på hjemmesiden, hvis parringen overholder nedenstående regler.

Vejledning for optagelse ligger på hjemmesiden.

Godkendte parringer

 • Forældrenes HD-status skal være HD fri (A-B). Den ene hund kan have C, men så skal Index på parringstidspunktet være ≥200.
 • Forældrene skal være præmieret på markprøve
 • Forældre skal have opnået mindst ”Very Good” på udstilling i åben- eller brugsklasse
 • Bestået SJD´s Apporteringsprøve (kan dispenseres fra for udenlandske ejede hunde)
 • Medlem af DBK

Øvrige parringer

 • Forældrene opfylder kravene til DKK´s stambogsføringsreglerne
 • Forældrenes HD-status skal være kendt (HD D og E kan ikke markedsføres)
 • Forældrene må ikke have kendte psykiske eller fysiske defekter.
 • Medlem af DBK

Avlsregistre for hanhunde

 • HD-status skal være A-B-C, Index oplyses på listen.
 • Hanhunden skal være præmieret på markprøve
 • Hanhunden skal have opnået mindst ”Very Good” på udstilling i åben- eller brugsklasse
 • Bestået SJD´s Apporteringsprøve
 • Medlem af DBK

Når hunden fylder 10 år, eller hunden har et avlspåbud fra DKK, fjernes den fra listen. 
Hunde der er fyldt 10 år, kan stadig godt opnå en godkendt parring.

Generelt for markedsføringen

Udtræk fra hundeweb tilknyttes alle hunde som oplistes på parringerne og avlsregistret.

Vedtaget på Dansk Breton Klubs generalforsamling den 18. marts 2022

Forretningsorden for avlsvejledningen

 1. Formål

Formålet med avlsvejledningen er at etablere et udvalg, der kan opsamle data og rådgive Dansk Breton Klubs (DBK) bestyrelse i forhold til avlen på de danske bretons, med hensyn til helbred, adfærd, jagtlige egenskaber og eksteriørstandard. Avlsvejledningen skal herudover vejlede medlemmerne mest muligt vedrørende BRETON, bl.a. ved valg af avlsdyr.

Formålet med avlsarbejdet er, at den oprindelige franske stående jagthund, skal fungere som en alsidig brugshund, hvis størrelse, bygning og jagtlige anlæg gør den velegnet til jagt i Danmark.

I den enkelte parring, er det ene og alene opdrætteren som har ansvaret overfor racen.

2. Organisation

 • Dansk breton klubs bestyrelse har det overordnede ansvar overfor generalforsamlingen.
 • Avlsvejledningens medlemmer udpeges således, at de er repræsenteret med én øst for Storebælt og to vest for Storebælt, og de refererer til formanden for DBK. 
 • De markedsføringsansvarlige referere til DBK´s bestyrelse.

3. Arbejdsopgaver

Bestyrelsen:

 • Det er bestyrelsen som har det overordnede ansvar for avlen af danske bretons.
 • Bestyrelsen udpeger 3 medlemmer til avlsvejledningen
 • Bestyrelsen udarbejder en vejledning for en markedsføringsproces så hjemmesiden og Facebook opdateres.

Avlsvejledningen:

 • Avlsvejledningen skal ved deres rådgivning til bestyrelsen, søge at forbedre racen ved at udvikle og fastholde nedenstående egenskaber:
 • Sygdomsfrie hunde
 • Jagtlige egenskaber.
  • Fremtræden: Glad, livlig, vågen. Energisk rullende og jordvindende galop. Lang udstrakt eller stikkende galop er en fejl. 
  • Hovedføring: Hovedet må føres højt uden overdrivelse men højere end ryglinjen. Linjen af snude/skalle let skrånende. Hovedet er altid mobilt visende sikkerhed og en konstant opmærksomhed på fært i søgen efter vildt. Undertiden under særlig vanskelige færtforhold er hurtige check af jordfært tilladt. 
  • Søget: Skal være intelligent, metodisk uden at være mekanisk, idet det viser en hund, som jagter intensivt og kontinuerligt, tilpasser sig bevoksningen og typen af terræn og samtidig holder kontakt med sin fører. 
  • Standen: Når hunden får vitring, og efter en hurtig kontrol fra hvor, skal hunden gå frem med stor autoritet og sikkerhed for at sætte vildtet. 
  • Standen skal være stående også når standen undertiden tages spontant, ved en kastestand vil en anden holdning tolereres under den forudsætning, at snuden er højest og peger retning af vildtet, i det den viser  at den dominerer vildtet.
  • Liggende stand udelukker tildeling af CAC, som evalueringen af slippet. 
  • Rejsningen: Skal på ordre fra føreren udføres spontant med beslutsomhed og forsigtighed for at beholde kontakten "fører og vildt" indtil vildtets flugt. 
  • Nægtelse af ​​rejsning er en alvorlig fejl (undtagen hvis vildtet er i umiddelbar nærhed).
  • Apport:  På land og vand: Skal udføres på ordre på en glad og hurtig måde.

 

 • Adfærdsmæssige egenskaber:
  • Let dresserbare alsidige jagthunde, hvor den ”uerfarne” jæger skal kunne tage hunde med på jagt uden dressur, udover indkald og dæk.
  • Naturlig kontakt til jæger
  • Omgængelig overfor artsfæller
  • Bretonudtryk – intelligent og kompakt (uden at miste elegance)
  • Hunde i balance, som er rolige i hjemmet, i hundegården, i bil og på post.
 • Avlsvejledningen skal desuden arbejde mod det ideal, som er beskrevet i følgende bekendtgørelser/love/regler:
  • FCI Standard for Epagneul Breton
  • Fælles Markprøveregler
 • Avlsvejledningen skal hjælpe opdrættere, som spørger om hjælp, til at finde en hanhund til deres tæve. Her skal man efter en snak med opdrætteren, foreslå op til 3 hanhunde fra avlsregistret for hanhunde. 
 • Avlsvejledningen sikrer at udfærdige statistikker til bestyrelsen, samt opsamle viden, således at man kan vurdere og måle på de forskellige parametre.

 Markedsføringsansvarlige

 • Opdaterer hvalpelister og hanhunde avlsregisteret, i henhold til;
  • Regler for markedsføring af hvalpe på breton.dk
  • Vejledning for markedsføring af hvalpe

Retningslinje for avl og markedsføring af hvalpe i regi af Dansk Breton Klub

Hvalpe kan markedsføres på hjemmesiden, hvis parringen overholder nedenstående regler.

Vejledning for optagelse ligger på hjemmesiden.

Godkendte parringer

 • Forældrenes HD-status skal være HD fri (A-B). Den ene hund kan have C, men så skal Index på parringstidspunktet være ≥200.
 • Forældrene skal være præmieret på markprøve
 • Forældre skal have opnået mindst ”Very Good” på udstilling i åben- eller brugsklasse
 • Bestået SJD´s Apporteringsprøve (kan dispenseres fra for udenlandske ejede hunde)
 • Medlem af DBK

Øvrige parringer

 • Forældrene opfylder kravene til DKK´s stambogsføringsreglerne
 • Forældrenes HD-status skal være kendt (HD D og E kan ikke markedsføres)
 • Forældrene må ikke have kendte psykiske eller fysiske defekter.
 • Medlem af DBK

Avlsregistre for hanhunde

 • HD-status skal være A-B-C, Index oplyses på listen.
 • Hanhunden skal være præmieret på markprøve
 • Hanhunden skal have opnået mindst ”Very Good” på udstilling i åben- eller brugsklasse
 • Bestået SJD´s Apporteringsprøve
 • Medlem af DBK

Når hunden fylder 10 år, eller hunden har et avlspåbud fra DKK, fjernes den fra listen. 
Hunde der er fyldt 10 år, kan stadig godt opnå en godkendt parring.

Generelt for markedsføringen

Udtræk fra hundeweb tilknyttes alle hunde som oplistes på parringerne og avlsregistret.

Vedtaget på Dansk Breton Klubs generalforsamling den 18. marts 2022

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram