loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Bestyrelsesmøde den 12.05.2022

Deltagere: Poul Valdemar, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen

 1. Evaluering af hovedprøven – pkt. udsættes til næste møde
 2. Evaluering af træningsdag:
  Super fin dag og lærerrig dag – bestyrelsen overvejer om sådan et arrangement skal gentages. Der ligger en video fra træningsdagen på Youtube.
 3. Status på økonomi:
  I 2022 har vi 317 betalende medlemmer. Det forventes at, ny procedure ved indmelding af hvalpekøbere vil lette administrationen for kasseren.
 4. Aktiviteter i 2.halvår af 2022:
  Racedysterne afholdes den 31.07.2022.
  Apporteringsprøverne afholdes igen på Fyn, Sjælland og i Jylland i august.
  Udstillingen i Mou bliver afholdt den 14.08.2022, Poul Valdemar dømmer.

Det prøves i år at afholde Bekkasinprøve den 23.09.2022 – dommer Poul Valdemar.
Klubbens efterårsvinderprøve afholdes den 24.09.2022 i Sønderjylland v/Tonny Lønne, Torbjörn Rantanen Lund-Nielsen er prøveleder.
Sct. Hubertusprøve den 25.09.2022 – dommer Claus Raahauge.

5. Prøvedatoer i 2023 – Hovedprøve:
DGSK, DPK  og DBK afholder hovedprøve i dagene 17.03.-18.03.-19.03.2023
ESK, DISK afholder hovedprøve i dagene 24.03.-26.03.2023

6.Efterårsvinderklasse:
Pkt. blev drøftet under pkt. 4.

7. Økonomi i forhold til udstillinger og prøver bla. Mou/dommer:
Anni søger dispensation til at PVN må dømme udstillingen i Mou, ellers må vi prøve om vi kan finde et alternativ. Vi vil i 2023 forsøge om vi kan få en udenlandsk dommer til at dømme udstilling i forbindelse med klubbens 60års jubilæum.

8. Jubilæum og økonomisk ramme for jubilæet:
Anne skriver til aktivitetsudvalgene og beder om input til jubilæumsaktiviteter. Bestyrelsen holder møde og samler op på forslagene i juni 2022.

9. Status på halekupering:
DKK og Danmarks Jægerforbund anbefaler at halekupering fortsætter uændret.

10. Hjemmeside, Jagthunden social medier:
Vi mangler en fast person som vil ligge nyheder på hjemmesiden. Det er desværre stadig ikke godt nok, når det er bestyrelsen selv der skal stå for denne del.

11. Avl herunder nedsættelse af avlsvejledning:
Punktet udsættes til næste møde.

12. Nyt fra SJD og AICEB:
Der er små ændringer i FMR som kommer til høring i specialklubberne.

13. Hvordan undgår vi at blive en klub hvor 1 fjer bliver til 5 høns?
Punktet udgår.

14. Evt:
Husk at melde til udstillingen i Vissenbjerg.
Anni sender referat fra generalforsamlingen til Lasse til godkendelse og efterfølgende offentliggørelse.

Anni Hansen
Bratten, 06.06.2022

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram