loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 01.12.2021

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 01.12.2021.

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen

1. Nyt fra SJD:

Ny afregningsmodel fra SJD for markprøver fra foråret 2022 er drøftet.

2. Hovedprøven 2022:

Hovedprøven forår 2022 afholdes i dagene 17.-18.-19.marts med Lissi og Klaus Rasmussen som prøveledere. De har helt styr på alt det praktiske. Prøven afholdes ved Dalby Hotel & Restaurant Bregnen i Haslev.

3.Status på avl:

Den nedsatte arbejdsgruppe stikker hovederne sammen igen i løbet af januar, og det forventes at der foreligger færdigt materiale inden generalforsamlingen 2022. Det er stadig muligt at komme med input til arbejdsgruppen senest den 21.januar 2022 til Thomas Severinsen.

4. Mesterskabsprøve på skovsneppe:

Prøven afholdes den 22.01.2022 på Fanø. Der kan stilles med Bretons som er god til snepper, men som ikke nødvendigvis er markprøvepræmieret. Prøven er kun for stambogsførte Bretons.

5. Efterårsprøver 2022:

Der arbejdes på terræn i Sønderjylland ved Tonny Lønne. Klubben vil forsøge at afvikle en Bekkasinprøve den 23.09.2022 som en international prøve hvor der kan tildeles Cacit.

Den 24.09.2022 afvikles klubbens Internationale efterårsvinderklasse med mulighed for tildeling af Cacit.

Den 25.09.2022 forsøges afviklet Hubertusprøve.

Der skal findes prøveleder til ovenstående prøver.

C-prøven afholdes den 11.12.2022

6. Status på sociale medier:

Marlene og Jens Ole har fået lavet en arbejdsfordeling i forhold til Dansk Breton Klubs Facebookside. Såfremt man har noget der skal offentliggøres på siden, retter man henvendelse til Marlene eller Jens Ole, alt efter om arrangementet afholdes i Jylland (Jens Ole) eller Fyn/Sjælland (Marlene)

7. Økonomi:

Klubben har mistet en del medlemmer og dermed også indtægter.

Forårsmarkprøven gav et fint overskud, og vi kommer formentlig ud af 2021 med et pænt overskud.

Bestyrelsen er fortsat meget tilfreds med den meget opmærksomme kasser.

8. Evt.:
intet

Anni Hansen
Bratten, den 30.12.2021

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram