loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 21.06.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Claus Raahauge, Anne Blom og Anni Hansen.
Fraværende: Thomas Severinsen

  1. Velkommen til Anne Blom
    Vi lavede en kort præsentationsrunde hvor vi hver i sær gav Anne en lille indsigt i hver vores opgaver i bestyrelsen/klubben.
  2. Opsamling fra generalforsamlingen
    Hensigtserklæring i forhold til geografisk fordeling i bestyrelsen – punktet medtages på bestyrelsens sommermøde i august hvor vi mødes fysisk.

Sneppemesterskab for Bretons. Det drøftes om prøven skal afholdes som FCI-prøve eller som den skal afholdes som en kvalitetsprøve.

Bestyrelsens forslag om UKK for Bretons, blev trukket men viste at klubbens medlemmer brænder for den matchning som vi i dag har i forbindelse med hovedprøven.

Forespørgsel om at ændre reglerne i forhold til deltagelse i Åbenkl på klubbens hovedprøve, selvom hunden har 3 x 1.præmie. Bestyrelsen er enige om at fastholde reglen fra FMR idet vi gerne ser nye åbenklasse hunde får mulighed for at vinde åbenklasse

3. Arbejdsfordeling i bestyrelsen.
Anne overtager opgaverne omkring apportering.

4. Apporteringsprøver.
Bestyrelsen ønsker fortsat øget fokus på apporteringsprøverne.

5. Sociale medier.
Anne har en god kontakt der evt. kan hjælpe med ændring af vores Facebookgruppe.

6. Nedsættelse af avlsråd.
Bestyrelsen håber at der kommer flere forslag fra medlemmerne til det fremadrettede avlsarbejde i klubben, som der kan arbejdes videre med og som evt kan fremsættes som forslag på generalforsamlingen i 2022. Bestyrelsen foreslår Winnie B. Larsen, Thomas Severinsen og Morten Larsen til at bearbejde indkomne forslag.

7. Evt.
Brahetrolleborg Outdoormesse den 06.-08.august 2021.
Claus kontakter Franz og Dorthe om det er noget for dem, idet de tidligere har repræsenteret klubben på messer.

Da vi skal have revideret klubbens vedtægter, retningslinier og gældende regler fordeler Anni de forskellige mellem bestyrelsens medlemmer, som hver i sær skal have dem gennemlæst og komme med ændringsforslag, som skal drøftes på bestyrelsens sommermøde i august. Der er tale om de ændringer, som bestyrelsen har mandat til at ændre uden om generalforsamlingen.

Anni Hansen
Bratten den 24.06.2021

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram