loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Dansk Breton Klubs ordinære generalforsamling 14.06.2020

  1. Valg af dirigent:

Lasse Iversen blev enstemmigt valgt og kunne konstatere at den ordinær generalforsamling og den ”nye force majeure” generalforsamling ligeledes var lovligt varslet.

2. Bestyrelsens beretning og
3. Udvalgenes beretning:

Søren aflagde bestyrelsens og udvalgenes beretning under samme punkt, uden der var kommentarer fra forsamlingen, og dermed godkendt.

4. Forelæggelse af reviderede regnskab:

Søren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden kommentarer.

5. Indkomne forslag:

De indkomne forslag blev trukket og fremsættes til næste ordinære generalforsamling i 2021

6. Valg:
6.1 Valg af formand:

Poul Valdemar Nielsen blev valgt med akklamation

6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Claus Raahauge og Anni Hansen blev valgt uden modkandidater

6.3 Valg af 2 suppleanter:
1.suppleant Lasse Iversen og
2.suppleant Jens Ole Nielsen blev begge genvalgt

6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:

Merete Larsen og Eddie Grundahl blev begge genvalgt

7. Eventuelt:

Claus Raahauge takkede Søren Stenhøj for tiden som formand, og Søren takkede af med stående applaus.

Winnie B. Larsen efterlyste pokaler fra 3 brugsprøver og vores medlemmer opfordres til at orientere sig på hjemmesiden og på Facebook i forhold til hvornår pokaler skal være Anni Hansen i hænde. Pokalerne hjemkaldes 2 gange årligt, og de skal gerne være nypudsede.

Kåring af årets hunde:

Årets unge hund 2019: Strandbys Fille v/Anni og Jens Hansen

Årets hund 2019: Kenzo v/Thomas Klit

Tilslut fortalte Poul Valdemar om sin motivation for at stille op som formandskandidat og takkede for tilliden, i forbindelse med valget som formand for Dansk Breton Klub.

Lasse sluttede af med at takke for god ro og orden.

Anni Hansen
Bratten den 21.07.2020

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram