Hvalpe

Aktiviteter

1. Formål

Formålet med en central materielforvalter er at få et samlingspunkt og et fælles overblik, over hvilket materiel og hvilke materialer klubben har, og hvad der skal indkøbes.

2. Organisation

2.1. Materielforvalteren vælges af DBKs bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælges/genvælges materielforvalteren.

2.2. Materielforvalteren refererer til bestyrelsesmedlemmet, som har ansvaret for materiel- og materialeforvaltningen

2.3. Materielforvalteren skal være loyal over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBKs regi.

3. Arbejdsopgaver

3.1. Indkøb af materialer

Udlevering af materialer til personer eller arrangementer. Opbevaring af materialer.

3.2 Materialer som er styret af materialeforvalteren

Præmieglas
Signal skud (startpistol)
DBK konvolutter
DBK brevpapir
Dokument for DBK FCI standard for eksteriør
Dokument for DBK Love
Dokument for DBK informationsfolder
Dokument for DBK regler apporteringsprøver B og C
Dokument for DBK regler for Hubertusprøve
Diplomer for A & B apport
Vandrepokaler, liste for udlevering og indehaver

3.3. Materielforvalterens økonomi og materialebeholdning.

Der opstilles et regnskab for indkøbte og udleverede materialer. Regnskabet tilsendes klubbens kasserer hvert år den 15. januar. Til regnskabet vedhæftes attesterede bilag og kvitteringer for samtlige poster.
DBKs bestyrelse opstiller retningslinier for hvor store beløb, der kan afholdes til de enkelte udgiftsposter. Disse retningslinier skal overholdes. Såfremt der er problemer med at overholde de aftalte udgiftsrammer, skal kontaktpersonen i bestyrelsen kontaktes inden indkøbet foretages, så der kan blive truffet den nødvendige beslutning.

3.4 Materielforvalteren laver hvert år en mangel/ønskeliste på evt. materialer der skal bruges i det kommende år.

01.03.2004

Gå til toppen