Hvalpe

Aktiviteter

Retningslinier for udbetaling af omkostningsgodtgørelse m.m. i DBK-regi

Opdateret på baggrund af bestyrelsesreferater samt almen kutyme gennem årene.

Bestyrelsen har besluttet, at nedenstående satser kan komme til udbetaling i forbindelse med varetagelse af tillidshverv i Dansk Breton Klub.

Bestyrelse

DBK formand (telefon) kr. 500 + udgifter til kontorartikler.

DBK kasserer kr. 2.000, udgifter til kontorudgifter + festmiddag inkl. påhæng.

Bestyrelsesmedlemmer betalt kost og logi til DBK hovedprøve. Der udbetales ikke kørepenge og broafgift i forbindelse med hovedprøven.

Kørepenge (maks. DJU´s sats) til bestyrelsesmøder og medlemsmøder samt dækning af udgift til broafgift.

Kørepenge (maks. DJU´s sats) samt udgift til broafgift i forbindelse med repræsentation af klubben i regi af fx FJD og DKK.

Såfremt et bestyrelsesmøde (heldagsarrangement) afholdes privat, kan værten få udbetalt op til kr. 1.000 til dækning af udgifter til kost og drikkevarer. Alternativt afregnes efter bilag.

Det tilstræbes, at udgifterne til kørsel og broafgift holdes på et minimum, og at dette fx sker ved samkørsel med andre.

Redaktioner

DBK webredaktør kr. 2.500 (telefon, internet, kørepenge og udstyr).

DBK og FJD bladredaktør kr. 2.500 (telefon, internet, kørepenge og udstyr).

Avlsråd

Avlsrådsmedlemmer til (kørepenge+telefon) kr. 300.

Administration af avlsråds-data (lifeline) kr. 400 (hvis det eksisterer).

Og, efter aftale med bestyrelsen.

Prøveledere

Prøveleder DBK forårsmarkprøve 500 + kost og logi til prøven.

Prøveleder DBK Efterårsvinderklasse 250 + kost til prøven.

Prøveleder DBK Hubertusprøve 250 + kost til prøven.

Prøveleder DBK apporteringsprøve 200 + kost til prøven.

Prøveleder DBK og FJD udstillinger 200 + kost til prøven.

Dommere - hovedprøve

Bestyrelsen har besluttet at følge de øvrige engelske klubbers praksis. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke betales "dommerhonorar" eller afregnes kørepenge (DJU´s takster) i forbindelse med hovedprøven. Dommerne inkl. påhæng får betalt kost og logi.

Klubben refunderer dog broafgift.

Dommere – øvrige prøver

Dommere afregnes efter DJU´s officielle takter.

Udsætning af agerhøns o.l. i forbindelse med prøver

Køb af fugle til brug på klubbens hovedprøve aftales mellem bestyrelsen og prøveledelsen. Som tommelfingerregel kan der bevilges kr. 400 pr. hold (FJD). Fuglene indkøbes typisk året før. Dette i respekt for gældende udsætningsregler.

Til efterårets skydeprøver følges DJU´s anbefaling, der foreskriver, at der maksimalt afregnes kr. 2.500 inkl. moms pr. hold for et større sammenhængende terræn, hvor det må formodes, at der kan fældes det nødvendige antal fugle svarende til én fugl pr. hund. Alternativt kan der indgås aftaler med de enkelte lodsejere om udbetaling af op til kr. 200 inkl. moms pr. fældet fugl.

Tiltrådt på bestyrelsesmøde den 2. april 2010

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen