Hvalpe

Aktiviteter

1. Formål

Formålet med at etablere en landsdækkende net af kontaktpersoner i Dansk Breton Klubs (DBK) regi er, at give klubbens medlemmer et tilbud om vejledning og støtte, så medlemmerne får mulighed for indsigt i, hvad der foreligger af medlemstilbud, samt en afklaring af evt. spørgsmål omkring prøveregler m.m.

Endvidere kan DBKs bestyrelse benytte kontaktpersonerne til at hjælpe sig med at løse specifikke opgaver.

2.Organisation

2.1.Kontaktpersonerne vælges af DBKs bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælger/genvælger bestyrelsen kontaktpersonerne.

2.2.En kontaktperson får tildelt en region defineret ved de to første cifre i postnumrene.

2.3.En kontaktperson får udpeget et bestemt bestyrelsesmedlem som reference til DBKs bestyrelse. Kontaktpersonen og vedkommende bestyrelsesmedlem orienterer gensidigt hinanden om væsentlige informationer omkring klubbens arbejde.

2.4.En kontaktperson skal være loyal over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBKs regi.

3.Arbejdsopgaver

3.1.Kontaktpersonen er til rådighed for især nye medlemmer, der søger råd og vejledning i forskellige spørgsmål, der vedrører DBKs arbejde.

3.2.Kontaktpersoner skal hjælpe de medlemmer, der søger hjælp til at få et nærmere kendskab til prøveregler og udstillingsregler med råd og vejledning.

3.3.Kontaktpersoner skal have kendskab til de tilbud om dressurtræning, apporteringstræning, marktræning, ringtræning o. lign., der foregår i lokalområdet i DBKs regi, i jagtforeningsregi, i Dansk Kennel Klub regi og i andre specialklubbers regi.

3.4.Kontaktpersonerne vil af og til blive kontaktet af DBKs bestyrelse og forespurgt, om de kan hjælpe til med at løse definerede opgaver.

08.08. 2003

2020 UniQlogo

Gå til toppen