Hvalpe

Aktiviteter

Referat fra bestyrelsesmøde 06.12.2013

Tilstede: Søren Stenhøj, Kenneth Schultz, Jens Ole Nielsen og Anni Hansen

Afbud fra: Poul Vestervang og Claus Raahauge

PKT. 1: JUBILÆUMSPRØVEN

Først og fremmest ønsker bestyrelsen, at takke alle arrangørerne for det meget flotte arrangement. Dernæst skal der lyde en tak til alle deltagerne for det meget flotte fremmøde. Nedenfor ses hvordan de deltagende hunde var fordelt:

Apporteringsprøverne ca. 40 hunde
Udstilling 48 hunde
Kvalitetsprøverne ca. 70 hunde
Vinderprøven ca. 38

Derudover har der været afholdt 3 nyjæger jagter, alle med stor succes.
I forbindelse med jubilæet er der optaget et film om bretrons i Danmarks. Projektet har kostet ca. 23.000, der er finansieret af Jespers Fond og midler fra aktivitetsudvalgene. Bestyrelsen har besluttet at der bestilles 1000 stk. dvd'er med filmen om Bretons. Dette vil koste ca. kr. 10.000. I denne forbindelse er det besluttet at der sendes 1 stk. dvd til samtlige medlemmer (medlemsnr.) som "julegave" i 2013. De resterende ønsker bestyrelsen skal anvendes i aktiv markedsføring af Dansk Breton Klub.
Jubilæumsprøven forventes at give et underskud på ca. kr. 40.000, men det endelige regnskab for jubilæet er endnu ikke afsluttet.
Der er afregnet for alle terræner – dog er der landet kr. 2500 et forkert sted. Dette rettes.

PKT. 2: FJD M.FL.

Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at arbejde målrettet med at udvide vores samarbejdsrelationer yderligere, med det formål at bringe Bretons endnu tættere på den danske jæger

PKT. 3: EVENTUELT

Medlemsmøder: Der er kommet tilbagemelding om sted og dato fra Sjælland, Midtjylland/Fyn. Anni finder dato og sted for afholdelse af møde i Nordjylland medio januar 2014.

Hovedprøven 2014: Afholdes i weekenden den 04.05. og 06. april. Claus Nielsen får frie hænder til at finde dommere til prøven, men afstemmer løbende med bestyrelsen.

Generalforsamlingen: På valg er: Poul Vestervang, Anni Hansen og Søren Stenhøj. Alle 3 modtager genvalg. Senest den 15.02.2014 skal formanden have modtaget forslag til andre kandidater og andet til generalforsamlingen.

Efterårsvinderklassen 2014: Afholdes lørdag den 21.09.2014 på Gl. Toftegård. Prøveleder: Anni Hansen. Anni finder 3 dommere til prøven, og afstemmer løbende med bestyrelsen. Al kontakt til "Nold" på Gl. Toftegaard- i forhold til prøver - foregår via Anni.

Redaktør på Jagthunden: Anne Elefsen Krog Kristensen har på opfordring sagt ja til at overtage jobbet som redaktør på jagthunden efter Allan Folmer Hansen.
Aktivitetsudvalgene: Bestyrelsen følger op på aktiviteter i de respektive aktivitetsudvalg.

Mentorordning: Bestyrelsen arbejder videre med at udpege mentorer, som er indstillet på at bistå uerfarne hundefører på træningstilbud med henblik på at skabe solide jagthunde.

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen