Hvalpe

Aktiviteter

Referat fra bestyrelsesmøde 09.02.13

Tilstede: Søren Stenhøj Jørgensen, Poul Vestervang, Anni Hansen, Claus Raahauge, Peer Bæch-Laursen

Tilhørere: Kenneth Schultz, Jens Ole Nielsen

Dagsorden

1. ENDELIG GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE

a. Godkendt og underskrevet

Orientering om FJD og DJU

2. SSJ ORIENTEREDE OM SENESTE FJD MØDE

a. Der har på det seneste været meget diskussion om udpegning af dommere til DM, fremover er det DUV som udpeget dommere. DBK´s bestyrelse beklagede denne beslutning.
b. På sidste møde blev samarbejdet mellem FJD og DJ omkring markvildtet diskuteret. Der var en hvis uenighed om den linje Henrik Raa har lagt, Anton Dahl havde lavet sig ejet oplæg til fremtidigt samarbejde, hvori han havde en mere ydmyg tilgang til samarbejdet med DJU, oplægget faldt i god jord, bl.a. SSJ roste PP-oplægget og bad om at få det sendt rundt på mail
c. Anton Dahl orienterede om forslag til omlægning af vinderklasser. DJU havde efterlyst en høring blandt specialklubber og organisationer, jf. DJU´s referat af 12. oktober 2012. Der henvises til selvstændig drøftelse i bestyrelsen.

3. PV ORIENTEREDE OM DJU

a. Kort orientering, uden nogen væsentlige punkter.
b. Håndtering af indberetning af DBK-medlem. PV nævnte 2 væsentlige punkter i forhold til håndteringen.
1 indberetningen kom umiddelbart efter at der var afholdt møde i DJU
2 PV mente ikke at det var en sag som DJU skulle tage sig af, for en sikkerhed skyld rådførte han sig med DJU's jurister disse var enige i PV antagelse og sagen er derfor ikke blevet drøftet yderligere i DJU.

Bestyrelsen

4. STATUS PÅ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING FØR OG EFTER GENERALFORSAMLINGEN.

a. SSJ bad den sidende bestyrelse om at tage stilling til om de fremad rette ville samarbejde med SSJ.
Bestyrelsen har lige som alle andre svært ved at gennemskue alle de forskellige beskyldninger og historier der verserer, men at SSJ i nogle tilfælde havde været lige lovligt hurtig op aftrækkeren, men efter at have vendt de forskellige sager over året, var der enighed om at SSJ fortsat nyder bestyrelsens opbakning.
Af hensyn til samarbejdet i FJD var der enighed om, at DBK i en periode stiller med 2 repræsentanter til alle møder i FJD. Dette for at sikre åbenhed og skabe indblik i samarbejdet
b. Kenneth Schultz og Jens Ole Nielsen er foreslået som nye DBK bestyrelsesmedlemmer. SSJ bad disse om at tage stilling til om de fremad rette kunne arbejde sammen med SSJ som formand. KS og JON bad om retten til ikke at udtale sig da de ikke er en del af bestyrelsen og derfor ikke ønske at blive sværtet ind i verserende sagen, men påpegede vigtigheden af at SSJ sikre sig at han kender bestyrelsens holdning/indstilling i væsentlige spørgsmål før han udtaler sig, samt at han i princippet altid har DBK-formands kasketten på.
c. Suppleanter: Claus Raahauge ønsker genvalg, SSJ tager kontakt til Asger Bak om han ligeledes ønsker genvalg.
d. Dirigent PVN blev foreslået SSJ tager kontakt ellers forsøges med kandidat fra DKK's dirigent liste.

5. BREV FRA DE ØVRIGE ENGELSKE KLUBBER

a. PV forfatter et brev om sendes til godkendelse hos alle medlemmer før det afsendes. Brevets indhold i grove træk, vi fastholder SSJ som formand og vores repræsentant i FJD, da det ikke er praktisk at DBK's FJD repræsentanten og formand ikke er en og samme person, men at vi fremover deltager med 2 repræsentanter, så længe det er nødvendigt for samarbejdet.

Hovedprøven

6. KORT ORIENTERING VEDRØRENDE HOVEDPRØVE. V. PEER.

a. Det meste er på plads der mangler stadig lidt dommere men det bør være muligt at finde disse enkelte navne blev nævnt eller må DBK's egne træde til.

7. POKALER (ER NOGET ROD)

a. Der sættes en efterlysning på hjemmesiden, hvor alle der har pokaler stående bedes meddele dette til DBK.

Revision for klubbens retningslinjer for avl

8. HVAD GØR VI I FORHOLD TIL MEDLEMSMØDER

a. Vi kan kun beklage/undskylde overfor generalforsamlingen, at vi ikke har nået at afholde de aftalte medlemsmøder og dermed ikke kan udarbejde nye retningslinjer for avl med Breton i indeværende år.

FJD forslag til høring

9. FORSLAG OM AT UDENLANDSKE HUNDE KAN DELTAGE PÅ DM

a. Vi mener at de nuværende regler bør bibeholdes

10. ÅBNE FOR ANDRE RACER PÅ SPECIALKLUBBERNES VINDERKLASSER

a. Vi mener at de nuværende regler bør bibeholdes

11. NY FORDELINGSNØGLE TIL DM

a. Nuværende regler fastholdes, men ønskes en omlægning skal dette have betydning for championaterne

Eventuelt.

12. JUBILÆUMSHÆDERSTEGN

a. Punktet blev diskuteret og bestyrelsen besluttede at uddele 3 jubilæumshæderstegn ved 50års jubilæet

13. BEHOV FOR FLERE UDSTILLINGS DOMMERE

a. Emnet blev diskuteret, umiddelbart er behovet pt. Ikke så stort, men idet uddannelsen tager langtid, blev det besluttet at lade Jens Ole Nielsen starte på uddannelsen til udstillingsdommer for Breton når han opfylder kravene.

Løs snak og orientering om nedenstående emner
VIGTIGT DER SKAL SÆTTES FOKUS / TURBO PÅ PR DELEN OM JUBILÆET.

Indsats områder i jubilæumsåret
- Særlige indsatsområder for DBK i jubilæumsåret
- Nyjægermatch
- Mentorordning for nye medlemmer
- Andre indsatsområder

Jubilæet
- Jubilæets indhold
- Hædersbevisninger

DBK´s betydning og rolle for hundesporten i Danmark
- en løs og fast snak om klubben, fjd m.m.

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen