Hvalpe

Aktiviteter

Dansk Breton Klub's Bestyrelsesmøde, mandag d. 24. august 2009, kl. 1700 på Villa Gulle, Nyborg.

Referat

Tilsted: Poul Vestervang(PV), Allan Nissen (AN), Torben Andreassen(TA), Peer Bæch-Laursen(PB), Søren Stenhøj Jørgensen(SS)

Dagsorden:

1. Godkendelse af Dagsorden

Dagorden blev godkendt, med små ændringer:

7a: Eftersårvinder 2010
7b: Hovedprøve 2011
7c: Efterårsvinder 2011
7d: DBK 50 års jubilæum 2013
7e: Hubertus 2010

2. Referat fra sidste møde.

Godkendt og underskrevet allerede under formødet til generalforsamlingen, ingen referat fra formødet.

3. Velkomst til Torben - omfordeling af ansvarsområder (Jans)

a) Pokaladministration, b) Aulum udstilling, c) Markedsføringsudvalg

PV bød TA velkommen i bestyrelsen og så frem til samarbejdet.

a) Pokaladministration SS er tovholder, han vil forsøge at inddrage aktivitetsudvalgene.
b) Aulum udstilling PB tovholder, har allerede talt med Jan men afventer udspil fra det engelske markedsførings udvalg.
c) Markedsførings udvalg PB tovholder, Jan N har pt. Ikke været inviteret til nogen møder, PB kontakter AntonDahl.

4. Gennemgang af Aktivitetsudvalg

Nordjylland, har haft mange gode og godt besøgte arrangementer. Har et godt og aktivt aktivitets udvalg.
Midtjyske, er på vej, har forsøgt sig med en del arrangementer, PB bliver kontakt person til midtjyske aktivitetsudvalg.
Fyn-Sønderjylland, er på vej, har forsøgt sig med nogle arrangementer, udvalget arbejder på at få sig bedre organiseret i forhold til arbejd fordeling.
Sjælland kører fantastisk og har pt. 3 under udvalg.

5. Siden sidst:

FJD - Søren, (valg af ny formand mv.)
SS, kunne berette at det første FJD møde med den ny formand ved roret havde været meget behageligt og der fremadrettet er basis for god dialog.

DKK - Poul (ansøgning om dispensation for Registrering)

PV, havde modtaget en skrivelse fra DKK omhandlende ansøgning om dispensation, bestyrelse var enige om at vi ikke vil tage til ansøgningen, da den omhandler avls restriktioner fremsat af DKK.

DJU - Poul

PV, meddelte at han pt. er en af kandidaterne til formandsposten i DJU og han derfor så frem til mødet i næste uge.
PV og bestyrelse drøftede kort, en eventuel omstrukturering af ledelsen af DBK hvis PV blev valgt til formand for DJU. Men traf i øvrigt ingen beslutninger desangående, da PV pt. ikke er valgt og PV ikke selv helt havde tænkt tanken.

Derby - Poul

2009 19-20. Sept. Der er tilmeldt 5 hold 7 Bretons
2010-2011-2012 bliver derby afviklet som forårs prøver.

FJD - Udstilling (Allan/Torben).

TA, er fremadrettet tovholder på FJD udstillingen, han undersøger pt. muligheden for at få en udenlandsk dommer til næste udstilling.

6. DBK's Efterårsvinderklasse d. 27. september 2009 v. Tryggevælde.

PV, de regner med at der bliver 3 hold, men de kan finde terræn til 4 hold om nødvendigt.

7. Hovedprøve 2010, (Allan Nissen)

AN, er ved at have styr på terrænerne.
PB, har fået tilsagn om standplads, men undersøger pt. et sted der ligger mere centralt i forhold til terrænerne.
Vi regner med 3-4 hold fredag, 5-6 hold lørdag og 4 hold søndag.
AN inviterer dommere
Bestyrelsen sagde ok til kr. 6000,- til udsætning af høns.

7a: Eftersårvinder 2010

PB, undersøger muligheden for om der kan afvikles omkring Juelsminde, hvis ikke forsøger han at finde egnet sted i det midtjyske.

7b: Hovedprøve 2011

SS er tovholder, i samarbejde med PV

7c: Efterårsvinder 2011

PB, undersøger muligheden for at komme på Toftegården.

7d: DBK 50 års jubilæum 2013

På næste møde skal der forsøges nedsat et udvalg der skal arbejde med denne store opgave, afvikling: udstilling, markp. UK, ÅK, VK, Økonomi/ Sponsorater, Dommere, Standsplads,

7e: St. Hubertus 2010

TA er tovholder på St. Hubertus 2010

8. Bretons/Jagthunden/Hjemmeside (Søren)

SS, efterlyser stof til Bretons, der er meget få der skriver indlæg, har Bretons en berettigelse? De fleste ting er allerede bragt i Jagthunden eller på hjemmesiden.
SS, dialogen mellem SS og Flemming Ø er god, der mangler Breton stof i Jagthunden, det kniber med at fylde det spalteplads vi er berettiget til.
Hjemmesiden er flittigt brugt og er nok det medie de fleste bruger for at få Breton nyt.
Bestyrelsen har fastsat at honoraret for at være redaktør på Bretons samt medredaktør på Jagthunden (Breton stof) fremover er kr. 25oo,-
Bestyrelsen har fast honoraret til Web-moster er kr. 2500,-

9. Næste Møde (November)

24/11 hos PV, kl.0900

10. Evt.

  • Sjælland vil forsøge sig med udstilling 1 weekend i februar.
  • Breton vin TA, Eddie
  • Sponsorat Jubilæet Uniq

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen