Hvalpe

Aktiviteter

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 05.09.2009

Bestyrelsesmøde afholdt som mail-konference

Deltagere:

Poul Vestervang
Peer Bæch-Laursen
Allan Nissen
Torben Andreassen
Søren Stenhøj

Pkt. 1 Konstituering af formand i Dansk Breton Klub

Poul Vestervang meddelte, at han ønskede at træde tilbage som formand i Dansk Breton Klub for at hellige sig sit nye hverv som formand i Dansk Jagthunde Udvalg (DJU). Poul fortsætter i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede dernæst Søren Stenhøj Jørgensen som ny formand.

Peer Bæch-Laursen
Sekretær

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen