Hvalpe

Aktiviteter

Referat Dansk Breton Klubs bestyrelses møde tirsdag 16.12.08 i Kolding

Til stede: Poul Vestervang(PV), Allan Nissen(AN), Jan Nielsen(JN), Peer Bæch-Laursen(PBL )

Afbud: Søren Stenhøj(SSJ) (men havde til gengæld fremsendt debat oplæg)

1. Dagsorden fastlægges.

Forslag fra PV godkendt

2. Referat af sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt; se bilag 1

3. Generalforsamling.

Dirigent: bestyrelsen foreslår Bjarne Wolfart, PV kontakter

Bestyrelses valg: Formand: Ønsker genvalg

Jan: Ønsker genvalg

Peer: Ønsker genvalg

Suppleant. Torben Andreasen og Asger Bak

Forslag:

-Ændring af avlsråd? PV kontakter Winnie om ændringer af avls retnings linjer og evt. ændring af avlsrådet tages op når de nye retnings linjer er på plads.

-Alle Pokaler overgår til DBK.s bestyrelse efter 10 år, der derefter bestemmer over pokalerne (vindes til ejendom/tages ud af udlevering). Formulering og ændrings forslag til generalforsamlingen udarbejdes af SSJ og PBL.

4. Opfølgning af Vintermøder 2008:

PV har været i kontakt med den Bornholmske kontaktperson som havde fortalt at det så sløjt ud på Bornholm og at der kun er 4-5 aktive Breton ejere tilbage. Der var enighed om at vintermøderne havde været et godt indspark til klubben og det bør gentages. Men, på nuværende tidspunkt er godt gang i de regionale aktivitetsudvalg og de skal have arbejdsro i 2009. Desuden var der enighed i bestyrelsen om at vi ikke kan hvile på laurbærrene, men at alle skal give den en skalle og vise engagement.

5. Fordeling af ansvarsområder:

FJD, PV

Derby, PV

Økonomi: SSJ

Markprøver: PBL (udvalg Flemming S og Claus N)

Udstillinger: JN + AN

Sponsorer: SSJ

Bretons/Hjemmeside: SSJ og Lene

Avlsudvalg: PV + Winnie

Aktivitetsudvalg: Nordjyske (PBL) og Sjællandske (SSJ) køre ok, Midtjyske (JN) vil forsøge få Thomas (zako) med, Syddanmark (AN) er i gang, AN forsøger at få Torben Andreasen engageret her.

Pokaler/glas: JN (pokaler JN, glas Jørgen Jensen)

Jagt udstilling: AN vil forsøge at få Region Syddanmark til at varetage denne opgave, Jan har materialer, Torben Andreasen er interesseret i at hjælpe.

Aktivitetsskemaer: PBL

9: Evt.

50 års jubilæum 29/09-2013; Vi var kun kort inde på dette punk, vi var enige om behovet for at indsamle midler, i runde tal 75.000,- kr. På nuværende tidspunkt er Jespers Fond øremærket, men der er lang vej endnu, så selv små bidrag er velkomne.(Det er nok nødvendigt at vi nedsætter en arbejdsgruppe i god tid)

Indsamlings barometer (navn givne og anonyme bidrag ydere)

Sponsorer; reklamer på hjemme siden.

Bedre information om hvad der sker i de organisationer vi er medlem af; JN var tilfreds med at vi nu er begyndt at få referat af FJD-møder, men vi blev enige om, at det ville være optimalt, hvis vi så møde indkaldelserne(dagsordenen) og blev orienteret om eventuelle beslutnings forslag, hvis det er muligt ellers har udvalgsmedlemmet naturligvis retten til at vare tage DBKs interesser efter bedste evne.

Hoved prøven 2010, Jyske prøve AN vil gerne afholde denne prøve i Sønderjylland, AN står for det praktiske PBL for det administrative, foreslåede datoer 2,3 og 4. april 2010, afhænger indlogerings stedet.

Se øvrige kommentarer fra mødet på bilag 1

10: næste møde:

I forbindelse med hoved prøven 2009.

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen