Hvalpe

Aktiviteter

DANSK BRETON KLUBS BESTYRELSESMØDE DEN 06.03.2015

Tilstede var: Poul Vestervang, Søren Stenhøj, Kenneth Schultz, Jens Ole Nielsen, Anni Hansen, Claus Raahauge og Jan Larsen.
Søren lagde ud med at byde velkommen hos Winnie og Jan, hvorefter bestyrelsen gjorde klart at det fastholdes at suppleanter holdes orienteret og inviteres til bestyrelsesmøderne, men stadig ikke har stemmeret.

Dagsorden:

1. Forslag til ændring af proportioner til Årets unghund og Årets hund.
2. Forslag til ændring af udtagelseskriterier til Hubertusprøven
3. Aftaler for skydeprøver i DBK-regi
4. Hjemmesiden
5. E-shoppen/pokalfonden
6. Pokalregistrering
7. Mentorordning
8. Fotokonkurrence fra jubilæet
9. Workshops
10. Aktiviteter i 2015
11. Økonomi
12. Eventuelt

Ad 1: Årets Unghund: stadig mulighed for at søge 2 år i træk, men det er kun point optjent inden for kalenderåret der tæller. Ingen forslag til ændringer af proportioner i forhold til årets hund.

Ad 2: Hubertusprøve: det fastholdes at prøven er en udtagelsesprøve, med følgende udtagelseskriterier:

 • Der fyldes op til max. 12 hunde i følgende prioritet.
 • Hubertus-vinder fra året før.
 • 1. pr. brugsprøve året før.
 • Placerede hunde med HP på alle efterårets vinderklasser året før.
 • Fælles vinderklasser rangeres højere end DBK´s egen vinderklasse
 • 2. pr. brugsprøve året før.
 • Øvrige placerede hunde på alle efterårets vinderklasser året før.
 • Fælles vinderklasser rangeres højere end DBK´s egen vinderklasse
 • 3. pr. brugsprøve året før.
 • 2. vinder fra Hubertus-prøve året før.
 • I tilfælde af lighed er det den yngste hund der deltager.
 • Det blev besluttet, at kørselsomkostninger fremadrettet deles ligeligt mellem de udtagne ekvipager efter samme princip som c-prøven.

Ad 3: Aftaler for skydeprøver i DBK-regi: Bestyrelsen har lavet en principbeslutning vedr. skydeprøver.

Ad 4: Hjemmeside: Kenneth viser eksempler på hjemmesider bla. NBK og Finsk Breton Klubs hjemmesider som virker mere simple for den enkelte bruger. Der modtages fortsat nye/yderligere input som sendes til Lene Mortensen og Søren Stenhøj.

Ad 5: E-shoppen/pokalfonden: I første omgang aftales at Anni holder ”udsalg” fra e-shoppen og særligt i forbindelse med hovedprøven. Herefter fortsættes med mindre udvalg, som f.eks. jakker, bukser, t-shirts, caps, sølvmærker og bilmærker.

Ad 6: Pokalregistrering: Anni vælges til opgaven, når der er etableret ny hjemmeside. Jens Ole ønsker billeder af pokalerne lagt på hjemmesiden – så de er lettere at genkende.

Ad 7: Mentorordning: Kenneth styrer mentorerne vest for Storebælt og Claus Raahauge styrer dem øst for Storebælt. Der skal udsendes information omkring mentorerne inden hovedprøven.

Ad 8: Fotokonkurrence fra jubilæet: Søren sørger for at få denne afsluttet.

Ad 9: Workshop: Søren og Kenneth udarbejder dagsorden til workshop. Der modtages gerne emner der ønskes debateret.

Ad 10: Aktiviteter 2015: Peer Bæch har styr på hovedprøven 2015, Torben Andreassen har tjek på FJD udstillingen i Vissenbjerg, Anni sørger for udstillingen i Mou, Søren har konstateret at der er styr på samtlige apporteringsprøver i 2015.

Det undersøges om der er mulighed for afholdelse af C-prøven ved Langebæk. Søren kontakter Harry om det er muligt at afholde Efterårsvinderklasse ved Videbæk.
Poul kontakter Jan Nielsen med henblik på afholdelse af Hubertusprøve 2015.
Samtidig undersøger Poul mulighed for om Alex Nissen evt. råder over terræn som kan bruges til Nyjægerjagt 2015.

Ad 11: Økonomi: Pga. sygdom er årets resultat endnu ikke modtaget.

Ad 12: Eventuelt: Intet

2020 UniQlogo

Gå til toppen