Hvalpe

Aktiviteter

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 11.06.2016

Tilstede var: Søren Stenhøj, Jens Ole Nielsen, Kenneth Schultz, Claus Raahauge og Anni Hansen.

Dagsorden:

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Gennemgang af referatet fra sidste møde samt generalforsamling

2. Kommende aktiviteter I
Apporteringsprøver
Hubertus
VM – ansvarlig, overnatning og værtindejob. Sponsor m.m.
Hovedprøve 2017 – Fakse Vandrehjem samt andre konditioner
Nyjægerjagter (Alex Nissen)

3. Kommende aktiviteter II
Økonomi til messer o.l
Nyt messemateriale o.l
Hjemmeside

4. Avlsrådet – Winnie deltager
Opsamling på sidste møde
HD – generalforsamling m.m
Kupering
Parring Allan Folmer – henvendelse til DKK (og Allan)
Nyt avlsrådsmedlem

5. Samarbejdende organisationer – FJD, DKK, DJ og DERBYudvalget
Status ved Søren
Afstemning af holdninger
Valg DKK
Den lange bane
Ny redaktør
Dommere hovedprøven 2017 – kvaliteten skal forbedres
Styring af pokaler – listen er næsten komplet
Mentorordning

6. Andet

Add: 1. Endelig dagsorden blev fastlagt, og der var en kort gennemgang af referatet fra sidste møde, samt fra generalforsamlingen. Ingen yderligere kommentarer.

Add: 2. Apporteringsprøver på Sjælland, Fyn og Jylland er annonceret på hjemmesiden. B+C-prøverne er under evaluering og tilretning ved Kell Petersen og Aage Stenhøj. Såfremt der kommer væsentlige ændringer skal det drøftes på bestyrelsesmøde.

Hubertusprøve er planlagt til den 24.09.2016 på Lolland-Falster ved Rødby og klubbens Efterårsvinderprøve er den 25.09.2016 på Liselund ved Stubbekøbing. Claus Nielsen er prøveleder og Poul Vestervang bliver ordførende dommer.

VM er i dagene 26.-27.oktober 2016 for Bretons på Knud Overgårds terræner. Kenneth Schultz er kontaktperson for bestyrelsen, og Pernille Hansen foreslås som værtinde.  Der blev kort drøftet udtagelseskriterier til VM, men der blev ikke truffet endelig bestemmelse.  Men følgende blev forslået:

  1. Højt præmieret på markprøve
  2. Mindst very good på udstilling
  3. Korrekt Bretonstil, som der lægges stor vægt på

Jens Ole er sponsoransvarlig til VM for Bretons.

Hovedprøven 2017, Fakse Vandrehjem bliver standkvarter for hovedprøven i dagene 24.-25. og 26.marts 2017. Følgende Bretondommere bedes tilkendegive om de kan dømme og hvilke dage: Jens Hansen, Claus Raahauge, Thomas Klit, Claus Nielsen, Søren Stenhøj, Poul Vestervang, Frede Nielsen og Poul Valdemar Nielsen.

Derefter indbydes:  Niels Erik Krüger, Allan Nissen, Flemming Sørensen, Poul Aagaard, John Bak og Mogens Vestergård.

Efterårsvinderprøve 2017 på Gl. Toftegård den 23.09.2017, Prøveleder Anni Hansen, følgende dommere foreslåes: Jens Hansen – ordførende, Erik Rimmen, Poul Aagaard, som reserver kan ses til sjællandske dommere (samkørsel).

Hovedprøven 2018 – Søren Stenhøj taler med Gert Jensen om dato.

Nyjægerjagter: 2016 v/Ole Schmidt – eller evt. v/Claus Raahauge. Søren taler med Flemming Fuglede Jørgensen om evt. fælles nyjægerjagt med DPK.

Add: 3. Økonomi til messer:

Kenneth Schultz tager sig af undersøgelse af nye bannere, sammen med Anni vedr. økonomien til dette – 3 beachbannere 1 til fordeling i landet.

Bestyrelsen beslutter ad hoc, hvilke messer der skal deltages på. Næste gang er Gram Slot, hvilket det Sydjyske-og Fynske aktivitetsudvalgs medlemmer tager sig af.

Hjemmesiden: Lene orientere om at, hun håber at kunne præsentere ny hjemmeside i løbet af sommeren.

Add: 4.

Avlsrådet – Winnie oplyser at, de nye ”guidelines” har været taget i anvendelse og fungere ok. Winnie kontakter DKK i forhold til stambogsførte D-parringer. Winnie udarbejder hensigtsmæssigt regelsæt vedr. parringer og halekuperinger som også er hanhundeejerens forpligtelser at orientere om, når hanhunden er registreret på hanhundelisten.

Søren skriver til DKK og Allan Folmer vedr. igangværende parring uden kendt HD-status.

Avlsrådet består pt. af Winnie Larsen, Kell Petersen og Michael Schrøder. Pga. faldende parringer de seneste år vil bestyrelsen til næste generalforsamling fremkomme med forslag om at, avlsrådet fremover kun består af 2 medlemmer.

I forbindelse med gennemsyn af retningslinjer for avlsrådet, overvejes det at, bringe i forslag at avlsrådet bør bringe 2 hanhunde i forlag overfor opdrættere.

Søren og Winnie drøfter med kontinentale racer om de har problemer med index i forhold til udenlandske hanhunde.

Add: 5.

Samarbejdende organisationer:

FJD: Dansk Drentsche Patrijshound Klub er trådt ud af FJD. Søren Stenhøj er valgt blandt FJD’s medlemmer til FJD’s forretningsudvalg.

DKK: Søren og Christian Johansen skal sammen finde en kandidat til DKK, da Erik Petersen ikke modtager genvalg ved næste valg.

DERBYUDVALGET: Vi indstiller at Poul Vestervang forbliver i Derbyudvalget det næste år.

Add: 6.

Den lange bane:

Ny redaktør: Kenneth og Jens Ole tager en snak med en potentiel kandidat til posten som redaktør.

Hovedprøven 2017:  Dommerkvaliteten skal forbedres – bestyrelsen har lavet nedenstående prioriteringsliste:

  1. prioritet: egne ”Bretondommere”: Claus Raahauge, Jens Hansen, Thomas Klit, Claus Nielsen, Søren Stenhøj, Poul Vestervang, Frede Nielsen og PVN.
  1. prioritet: dommere med ”tilknytning” til DBK: Niels Erik Krüger, Allan Nissen, Flemming Sørensen, Poul Aagård.
  1. prioritet: dommer uden ”tilknytning” til DBK: John Bak, Mogens Vestergård.

Styring af pokaler:  Listen smides på hjemmesiden, og medlemmerne opfordres til, at komme med tilføjelser.

Anni tilbyder at, overtage styringen af pokallisten mod at, bestyrelsen forpligter sig til at, finde en ny bestyrer for pokalfonden.

Mentor: Kenneth og Claus følger op på nye medlemmer fra 2015 – og Marianne (kasser) anmodes om at fremsende liste over nye medlemmer fra 2016.

Add: 7.

Vedr. udstilling:  Det skal pointeres at, det er vigtigt at, en Breton har maske omkring begge øjne for at kunne fremstå racetypisk.

Bestyrelsen har drøftet den danske dommerstands standard. Bestyrelsen efterlyser en form for officiel dommerbedømmelse i DK.

2020 UniQlogo

Gå til toppen