Hvalpe

Aktiviteter

Optagelse

Parring kan annonceres, når den er foretaget, og der er indbetalt kr. 300 til klubbens konto: bankkonto, reg.nr. 1551 konto 3701 503031. Der kan kun annonceres parringer med forældredyr med en anerkendt FCI-stambog og en kendt HD-status. Opdrætteren skal være medlem af Dansk Breton Klub (medlemsnummeret oplyses på blanket).

Oplysninger

Fars & Mors navn

Markprøvepræmiering
ja eller nej

Udstillingspræmiering
ja eller nej

Bestået DJU's appoterings
ja eller nej

HD-status på begge forældre: A, B, C, D eller E

Kuldets fødselsdato

Antal hanner & antal tæver

Opdrætters navn, adresse og telefon nummer

Fodnote

Som en fodnote bemærkes, at hvalpene på denne liste ikke er efter parringer, der er godkendt af avlsrådet efter de gældende retningslinier.

Betaling

Der erlægges 300 kr. som betaling samtidig med, at blanketten indsendes. Beløbet indbetales på klubbens web bank: Reg.nr: 1551, Konto nr. 3701503031. De 300 kr. betragtes som a conto for indmeldelse af hvalpekøbere. Indmeldes der ingen hvalpekøbere, indgår de 300 kr. som en diverse indtægt.

Hent indmeldelsesblanket her word
Hent indmeldelsesblanket her pdf

Administration

Blanketten rekvireres hos hjemmesidens webmaster eller hos avlsrådsmedlemmerne. Opdrætteren sender blanketten til webmaster.

Hent Blanketten her

Tidsrum

Kuldet står på hjemmesiden i max 2 måneder efter blandettens modtagelse. Det kan slettes før, hvis opdrætter beder om det. Tidsrummet kan forlænges med yderligere en måned mod betaling af 100 kr., som ikke betragtes som en a conto indbetaling, da det er et særligt gebyr.

2020 UniQlogo

Gå til toppen