Hvalpe

Aktiviteter

Udvidelse af unghundeklasse

Året sluttede med, at DJU meldte ud, at man fremover i en forsøgsperiode kan stille i undhundeklasse på markprøve frem til og med hunden er 36 måneder. Altså en udvidelse på 12 måneder. Beslutningen er udsprunget af høringen om etablering af mellemklasse, hvor nye hundeførere/jægere kunne få afprøvet deres hund sammen med os andre på markprøve. Mellemklassen blev forkastet af de fleste klubber inkl. DBK – engelske såvel som kontinentale. Der har også være forsøg på at stoppe udvidelsen af ungdomsklassen, men pt. er det en realitet. Selv om det specifikke beslutningsforslag ikke har været i høring.
I forlængelse af udmeldingen fra DJU har bestyrelsen for Dansk Breton Klub besluttet, at ændringen IKKE får indflydelse på klubbens ungdomspokaler. Her er det fortsat 24 måneders reglen, som gælder. Det betyder, at det er kun er hunde under 24 måneder, der kæmper med om pokalerne på hovedprøven, ligesom årets unghund for 2017 til uddeling i 2018, kun kan tælle resultater med frem til 24 måneder. Skal bestyrelsens beslutning ændres, skal der stilles forslag om dette på generalforsamlingen.
Beslutningen om udvidelsen af unghundeklasse har medført, at FJD har stillet forslag om, at alle væsentlige ændringer skal i høring. Dette er nu ved at blive indarbejdet i DJU´s forretningsorden. DBK hilser dette tiltag velkommen, da klubben netop har plæderet for “tvungen” høring gennem flere år. Der kommer nu en fornyet høring om dette nye tiltag, så der er allerede lidt til generalforsamlingen.
Udvidelsen af unghundeklasse bør ikke få betydning for derbyet, udover, at hunde over 24 måneder på derbydagen (måske) kan få registreret en præmie i DKK.

Året i øvrigt

Bestyrelsen havde med indgangen til år 2016 planer om lidt større klubaktivitet, end vi faktisk lykkedes med i året. Her skal det blot konstateres, at sygdom o.a. lagde en kraftig dæmper på igangsætning af ekstra tiltag. Så vi må på den igen her i 2017.
Til gengæld kan vi glæde os over de mange gode mark- og apporteringsprøver og udstillinger, som har været i klubregi, et godt forårsmesterskab, DM, SM og udtagelse til VM, og sidst, men ikke mindst, de mange gode aktiviteter, der foregår i aktivitetsudvalgene. Det skal bare fastholdes. Aktiviteterne har været udførligt omtalt på hjemmeside og/eller Jagthunden.
Samarbejdet i FJD sker i god ro og orden, og i forhold til de sidste mange års turbulens, så henstår der for nuværende blot enkelte større principielle udfordringer omkring samarbejdet mellem FJD, DKK og DJ.

Så har det været glædeligt at se stigningen i hvalpetillægget i 2016, hvor flere opdrættere udfordrede efteråret, og valgte at få hvalpe her. Selv formanden har fået en ny stjerne, som forventes at stille i åben klasse, når den er fyldt 2 år.
Tag godt imod de nye bretonejere. Det er fortsat vejen frem for vores dejlige klub.

Jeg ser frem til at mødes på hovedprøven.

I ønskes alle et godt nytår.

Søren Stenhøj
Formand

{jcomments on}

Gå til toppen