Hvalpe

Aktiviteter

Dansk Breton Klubs generalforsamling afholdes fredag den 24. marts 2017 Danhostel Faxe Vandrehjem, Østervej 4, 4640 Faxe kl. 20.00.

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Udvalgenes beretning (foreslås at være en del af bestyrelsens beretning)

4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg

6.1 Valg af formand
Formand Søren Stenhøj er ikke på valg

6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Jens Ole Nielsen modtager genvalg
Kenneth Schultz. Modtager ikke genvalg

6.3 Valg af 2 suppleanter

6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

(Årets unge hund 2016 og Årets Hund 2016)

Forslag til kandidater til bestyrelsen samt forslag i øvrigt skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2017.

Bestyrelsen

Høring:

Forslag til ændring i FMR

Indkomne forslag:

Forlag til ændringer i vedtægterne

 

Gå til toppen