Hvalpe

Aktiviteter

2011 dansk breton klubs vinderklasse 20120206 1157870587Søndag den 19. marts døde Betty Hansen efter nogen tids sygdom. Betty Hansen var æresmedlem i Dansk Breton Klub.

Betty og hendes mand Børge Hansen blev medlem af Dansk Breton Klub et par år efter klubbens start, da de købte Bretons Siv. I 1969 overtog Børge kassererposten efter Birthe Bach. Udover at holde styr på klubbens økonomi, så var det også Børge og Betty, der duplikerede og udsendte cirkulærerne til

klubbens medlemmer. Disse cirkulærer var forløberen for det senere klubblad Bretons. Det arbejde, som ægteparret Betty og Børge udførte for klubben, lettede i høj grad arbejdet for klubbens formænd. Det var et 100% fritidsjob for dem inkl. den tid, som Børge brugte på jagt og træning af hans hunde. På prøverne var Betty altid med, ligesom hun også tog sin tørn, når de havde hvalpe opdrættet under kennelnavnet Bresiki.

I 1980 døde Børge pludseligt. Det var et stort tab for klubben. Efter en kort forhandling påtog Betty sig kassererposten uden bestyrelsesmandat. Dette mandat fik hun dog senere og fungerede derefter i mange år som klubbens kasserer. Betty havde virkelig styr på økonomien. Hun var kontant, når der skulle indkaldes regnskaber og andre former for afregninger, men den kontante facon blev respekteret, og hendes medfølgende friske bemærkninger gjorde, at hun var ven med alle de klubmedlemmer, hun kom i kontakt med.

Som en cadeau til det store arbejde, Betty havde udført helt fra pionertiden for Dansk Breton Klub, blev hun udnævnt til æresmedlem ved 40 års jubilæet. Så længe Bettys bentøj holdt til det, deltog hun i hovedprøverne og andre arrangementer i nærheden af hendes bopæl i Aalborg. Senere, da Betty ikke mere kunne deltage, holdt hun sig hele tiden a jour med, hvad der foregik i klubben.

Ved Bettys død har vi ikke bare mistet et æresmedlem, men også en hengiven beundrer af vores race Breton. Vore tanker går til Bettys to døtre og to børnebørn, som har mistet en kærlig og opofrende mor og mormor.

Æret være Betty Hansens minde.

Aage Stenhøj Jørgensen

Gå til toppen