Hvalpe

Aktiviteter

Beretningen ligger på hjemmesiden. Her er kort opsamling på konklusionerne. I forhold til den formentligt kommen afvikling af DJU med udgangen af 2018, har en samlet generalforsamling bakket op om følgende udsagn i forhold til en ny organisation til afløsning for Dansk Jagthunde Udvalg:

  • En ny organisation skal kunne samle specialklubberne, DKK og DJ i et konstruktivt samarbejde, hvor de enkelte deltagere kender deres rolle.
  • DBK ønsker fortsat et godt og formelt samarbejde med DJ og de lokale jagtforeninger. DJ er den største sammenslutning for danske jægere.
  • Såfremt DJ af forskellige årsager ikke er en del af fremtiden, vil DBK arbejde for, at en ny organisation anerkendes som en jagtlig organisation.
  • DBK anerkender, at de samarbejdende parter ved simple omlægninger kan smidiggøre, billiggøre og rationalisere de samlede omkostninger i det kendte DJU, DJ og DKK!
  • DBK kan ikke acceptere yderligere omkostninger ved deltagelse i den nye organisation.
  • DBK vil i lighed med øvrige store klubber arbejde for, at vedtægterne i sin endelige udformning tager hensyn til både den enkelte klubs størrelse og øvrige almene demokratiske spilleregler, som kan skabe respekt om en ny sammenslutning.
  • Alternativt fastholdes DJU, hvor alle parter forpligter sig til at modernisere denne organisation og genfinde de enkelte interessenters rolle i et fremtidigt frugtbart samarbejde.

Bestyrelsen efterlyste flere tiltag fra medlemmernes side om at inviteres ny- og ungjægere med på jagt. Bestyrelsen ser frem til at få henvendelser på dette, så det kan blive en del af klubbens naturlige profil.

I forhold til klubbens mange pokaler fremkom der i løbet af hovedprøven forskellige input med forslag om en modernisering af proportionerne for enkelte pokaler. Bestyrelsen vil drøfte dette på førstkommende bestyrelsesmøde, og bestyrelsen modtager gerne forslag i den anledning.

Input med relation til retningslinjer for avl vil ligeledes blive et tema på bestyrelsesmødet.

Sandby, den 3. april 2018

Søren Stenhøj

Gå til toppen