vinderklasse 14 20140407 1327392926Bretonudstilling på Fyn den 14.juni 2020

Som vi tidligere har annonceret, afholder vi udstilling for Bretons på samme dato, som Vissenbjergudstillingen var planlagt til. Vi er sikre på, at vi kan gøre det på forsvarlig vis.

Vi håber derfor, at du vil komme og udstille din breton

Torben Andreasen har velvilligt stillet velegnede lokaliteter tilrådighed for udstillingen, som bliver afholdt på adressen TRIVENTEK A/S Industrivej 9, 5580 Nørre Aaby.

Med Breton Hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling den 14. juni 2020 – nyt sted og tidspunkt
Som tidligere annonceret afholdes generalforsamlingen i forlængelse af udstillingen.

Generalforsamlingen starter kl. 14.00 på adressen TRIVENTEK A/S Industrivej 9, 5580 Nørre Aaby.

AF HENSYN TIL AT SIKRE AT VI KAN AFVIKLE GENERALFORSAMLINGEN FORSVARLIGT SKAL VI ANMODE MEDLEMMER OM AT ADVISERE BENNY KUHLMANN OM JERES DELTAGELSE. GERNE SENEST DEN 8. JUNI !

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning (foreslås at være en del af bestyrelsens beretning)
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand – Poul Valdemar Nielsen indstilles til nyvalg
Formand Søren Stenhøj ønsker ikke genvalg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Anni Hansen er på valg
Claus Raahauge er på valg
6.3 Valg af 2 suppleanter (for et år) – Anne Blom er indstillet til valg
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Generalforsamlingen afsluttes med kåring af Årets unge hund 2019 og Årets Hund 2019

Bestyrelsen

2020 UniQlogo

Gå til toppen