pv b1I skrivende stund har vi pga. COVID-19 ikke afviklet den årlige generalforsamling i Dansk Breton Klub. Derfor er Poul Valdemar Nielsen ikke formelt valgt som formand, men efter aftale med Søren Stenhøj og bestyrelsen er Poul allerede involveret bestyrelsen opgaver.
Herunder følger en præsentation af den nye formand, og de visioner, Poul på nuværende tidspunkt vil dele med medlemmerne.
Poul er bosat lidt syd for Aabenraa. Han er 64 år gammel, uddannet lærer, og har efterfølgende taget en HD i organisation. Han arbejder til dagligt som direktør for Koncertsalen Alsion i Sønderborg. Han fik sin første breton for 45 år siden.
Jagthunden: Hvilke visioner har du for DBK?


PVN: At Bretonen altid indgår i overvejelserne, når jægeren skal anskaffe sig en jagtkammerat og familien en ny bedste ven.
Jagthunden: Hvad kan vi set fra din stol gøre for at få endnu mere levende og aktiv klub?
PVN: Vi har faktisk en meget aktiv klub. I alle regioner er der gode tilbud til medlemmerne. Tilbud, som drives af aktive bretonentusiaster. Vi skal i bestyrelsen være lydhøre og blive gode til at understøtte disse aktive medlemmer, som er rygraden i klubben. Jeg har generelt den tilgang, at det er de små forbedringer, der skaber holdbare ændringer. Jeg vil være den, som stiller spørgsmål og lytter til praksis i dag. Og den som støtter, når forbedringerne skal gennemføres.
Jagthunden: Hvilke nye initiativer regner du med at lancere for medlemmerne?
PVN: Nye initiativer udvikles og lanceres bedst i et samarbejde med dem, som skal være med til at føre dem ud i livet. Jeg glæder mig derfor til samarbejdet med bestyrelsen. Det som jeg ser, står først på dagsordenen er:
1. Information og kommunikation på hjemmeside, i Hunden og på de sociale medier
2. Markedsføring af bretonen som jagt- og familie hund
3. Klubtiltag, der bedst understøtter avl af bretons, der kan opfylde visionen
4. En gennemgang af praksis med henblik på at skabe enkle og synlige forbedringer
5. At få skabt en tydelig arbejdsdeling mellem bestyrelse, udvalg og enkelte personer.

pv b2

Jagthunden: Hvordan ser du fremtiden for stående jagthunde i Danmark?
PVN: Jeg ser meget positivt på fremtiden. Den stående jagthund kan give ejerne så mange glæder i løbet af året. Året i gennem er der aktiviteter, som bringer ejeren i tæt kontakt med naturen. En natur som kan opleves på nært hold gennem hunden. Det er fejlagtig opfattelse, at den stående jagthunds fremtid kun hænger sammen med fuglevildtets tilgang i det åbne land. Jeg har siden 1980 kun skudt 5 vilde agerhøns i Danmark, men jeg har haft at hav af gode oplevelser med velflyvende opdrættede fugle og parhøns i foråret. At skovsneppen i efteråret nu træffes i store del af Danmark, giver nye gode muligheder for kvalitetsoplevelser med den stående jagthund.
Jeg glæder mig her til samarbejdet med repræsentanter for de andre stående jagthunderacer – der er for mig ingen tvivl – den stående jagthund har en fremtid i Danmark.

Jagthunden: Hvad er årsagen til, at du har valgt at sige ja til at være formand for DBK?
PVN: Jeg har selv haft breton i 45 år, og det er blevet til rigtigt mange af slagsen. Bretonen har givet mig mange venskaber i ind- og udland. Det har også ført til mange oplevelser, hvor jeg har haft fokus på prøver og jagt i udlandet. I Danmark har jeg i de sidste 20 år haft stor glæder af at jage skovsnepper med bretons. Så da jeg blev opfordret til at blive formand, synes min kone, at jeg skulle sige ja. Som hun sagde” bretonen har altid været en del af dig”. Jeg havde nu mine overvejelse, jeg synes, at der nogle gange er for meget ævl og kævl indenfor hundeverdenen. Når jeg alligevel har sagt ja, er det med ønsket om og troen på, at jeg kan bidrage til at skabe en positiv udvikling for den race, som har givet mig så meget.
Jagthunden: Har du nogle mærkesager?
PVN: Det internationale samarbejde synes jeg er vigtigt. Det åbner for mange nye venskaber og oplevelser. Det vigtigste bliver dog at få etableret et godt samarbejde med og i bestyrelsen.
Jagthunden: Hvordan vil du beskrive dig selv som jæger?
PVN: Jeg er aldrig på jagt uden mine hunde. Og jeg søger jagten på vilde fugle. Oftest er jeg i udlandet et par gange hvert efterår. Her gælder det vagtler, agerhøns, fasaner eller ryper. I Danmark er det jagten på skovsnepper, som jeg dyrker. Desværre glemmer jeg ofte dressuren under jagterne, selvom jeg hvert år siger til mig selv – i år skal du også have fokus på dressuren. Det er en udfordring at skyde mange fugle over sine hunde og så samtidig have hunde, der altid er komplet rolige i opflugt og skud på prøver. Måske lykkes det i år? I hvert fald næste år.

Lasse Iversen Hansen

 

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen