Så er det igen tid til indbetaling af årets kontingent i Dansk Breton Klub.

2 bretoner i løb på stubmarkLigesom de tidligere år er der 3 kategorier at vælge imellem:

  • Familiekontingent DKK 380 (2 medlemmer i samme husstand)
  • Personligt kontingent DKK 350
  • B – medlemskab DKK 260 (Passiv eller medlem af anden klub under SJD)

Sidste rettidige indbetaling er den 20. februar 2021
Beløbet kan indbetales ved en almindelig bankoverførsel til klubbens konto i Danske Bank:
reg.nr. 1551 og kontonr. 3701 503031

HUSK!

  • At der som minimum skal anføres dit/jeres medlemsnummer på indbetalingen.
    Medlemsnummeret findes øverst i adressefeltet i tilsendte mail.
    Ved familiekontingent anbefales det, at begge navne anføres på indbetalingen.
  • At kontingenter skal være betalt inden generalforsamlingen for at du/I kan gøre din/jeres stemme gældende på generalforsamlingen.

E-mailadresse

Til jer der får jeres kontingentopkrævning med snail-mail, altiså i kuvert med Post Nord, vil kasseren opfordre til at I sender jeres mailadresse til ham på mail! På den måde sparer klubben penge på porto, og kasseren sparer en masse tid ;)

Med venlig Hilsen
Dansk Breton Klub

2020 UniQlogo

Gå til toppen