Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 09.06.2018

Tilstede: Søren Stenhøj, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Claus Rasmussen, Benny Kuhlmann og Anni Hansen.
Derudover deltog Avlsrådsformand Winnie B. Larsen

1. Kassereroverdragelse:
Benny overtager alt hvad der har med medlemsregistreringer at gøre. Marianne fortsætter som kasser året ud. Benny og Søren aftaler møde med Marianne sener.

2. Opsamling på FJD og DJU:
DJU og FJD nedlægges og ”parres” i en ny organisation bestående af de 11 specialklubber, DKK og Danmarks Jægerforbund, de 2 sidst nævnte deltager med hver 2 repræsentanter. Der skal findes ny formand for den nye organisation, som fremadrettet skal stå for alle prøver incl. Brugsprøver.
FJD har med udgangen af 2018 en egenkapital på kr. 400.000,-

3. Møde med DKK:
Søren har været til møde i DKK omkring stambogsføring af hvalpe. Vi skal være opmærksom på at der ikke avles hvalpe uden stambog. Vi følger op på de parringer uden stambog. DKK’s måde at håndtere reglerne omkring matadoravl virker fornuftig.
Hanhunde som fra DKK for advarsel om flere parring skal tages af hanhundelisten.
Tæver som efter modtagelse af advarsel fra DKK kan efterfølgende ikke få en kategoriparring via DBK.
Indavlskoefficient: De etiske anbefalinger siger op til 6,25% kan godkendes som kategoriparring.

Udstillingsdommer:
Bestyrelsen sender forespørgsel om start på uddannelse til eksteriørdommer til Pernille Hansen og Hans Henrik Grand.
Aktivitetsudvalgene opfordres til at arrangere skue i forbindelse med andre arrangementer, dog har det Nordjyske Aktivitetsudvalg udstilling i forbindelse med apporteringsprøve.

Søren skriver til DKK ang. FCI standard i forbindelse med måling af Bretons på udstillinger. Samtidig opfordres DKK til at, gøre udstillingsdommere opmærksom på problematikken omkring manglende maske.

Hans Henrik Grand har tilbudt at tage over på FJD-udstillingen i stedet for Torben Andreassen som har valgt at trække sig fra denne opgave.

Jens-Ole Nielsen har tilbudt at hjælpe med opdatering af hanhundelisten.

4. Opsamling på pokaler – proportioner m.m.
DBK har modtaget kr. 3.000 fra Dansk Falkoner Forening/Frank Skaarup til indkøb af ny pokal til 2.vinderen på C-prøven.
Thomas Severinsen undersøger proportioner for pokal til f.eks. Bedste Avls hanhund.

I forhold til uddeling af Bente Lemvig’s mindepokal – tilføjes i proportionerne – at der efterfølgende ses på rangering i følgende rækkefølge:
1.pr. i åben kl.
1.pr. i unghunde kl.
Vinderkl. Placering

Anni fremkommer med forslag til udlevering/indsamling af pokaler. Der udleveres skema til de forskellige pokaler, samtidig er det forsøgsvis besluttet at, pokaler indsendes for egen regning/afleveres til Anni Hansen, som efterfølgende sørger for gravering samt opdatering af hjemmesiden.

Vedr. Pokalfonden som skal have ny bestyrer, idet Benny Kuhlmann overtager kasser jobbet, så tager Anni og Søren kontakt til Dorthe og Franz Metzker, med forespørgsel om de vil overtage opgaven.

5. Hovedprøven 2018 var (som sædvanlig) flot tilrettelagt i flotte omgivelser af Prøveleder Peer Bæch-Laursen. Peer har lovet at påtage sig opgaven som prøveleder ved Efterårs vinderprøven 2018 og Hovedprøven 2019.
Hovedprøven 2019 bliver i weekenden den 5.-6.-7.april 2019 i Midtjylland. Efterårs vinderprøven 2018 bliver omkring Videbæk.

Søren kontakter Alex Nissen på Fyn vedr. afholdelse af Hubertusprøve + evt. en Nyjægermatch.
Hubertusprøven åbnes for alle, men ved mere end 12 tilmeldinger sorteres man efter kvalifikationer som tidligere.
Søren taler med Åge Stenhøj i forhold til evt. ny tovholder på Mesterskabsprøven.

6. Søren får mandat til at kontakte Alex Nissen i forhold til afholdelse af nyjæger-jagter på Fyn. Søren og Claus Raahauge undersøger muligheder på Sjælland.

7. Strategitimen

Rollerne i bestyrelsen:

Formand – Søren Stenhøj
Sekretær – Anni Hansen
Kasser – Benny Kuhlmann
Bestyrelsesmedl. – øvrige

Løst og fast: Anni kontakter Thomas Klit og Jens Hansen i forhold til om de evt. vil påtage sig at inviterer en nyjæger med på sneppejagt.

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen