Tilstede: Søren Stenhøj, Claus Raahauge, Claus Rasmussen, Thomas Severinsen og Anni Hansen
Afbud: Ingen

Dagsorden til generalforsamlingen i morgen, gennemgås en sidste gang.

Bestyrelsen er klar over at, der skal gøres noget i forhold til at Winnie B. Larsen har meddelt at, hun ikke ønsker at fortsætte i avlsrådet i Dansk Breton Klub efter 01.05.2019. Winnie har siddet i avlsrådet i ca. 20 år.
Midlertidigt overtager Søren Stenhøj administration af avlsarbejdet på Sjælland, Fyn og Øerne og Thomas Severinsen overtager for Jylland.

Winnies meget flotte pjece til nye medlemmer om bretonen, trykkes som brochure og sendes fremadrettet til nye medlemmer/nye hvalpekøbere.

Kontaktpersoner på klubbens hjemmeside skal opdateres. Thomas Serverinsen er kontaktperson for i Kronjylland/Djurs-området, og undersøger om der er interesse for at oprette et aktivitetsudvalg dér. Anni undersøger hvem der er
kontaktpersoner i Nordjylland + Syd- og Sønderjylland/Fyn. Claus Raahauge undersøger på Sjælland.

Bestyrelsen foreslår Lena Sundstrøm og Lasse Iversen Hansen som suppleanter til bestyrelsen, såfremt Lena Sundstrøm ikke vælges til bestyrelsen.

Claus Raahauge arbejder videre med at finde medlemmer som vil være mentorer for nye medlemmer. Der arbejdes på et mentorudvalg som ligger direkte under bestyrelsen, ligesom de øvrige udvalg.

I forhold til udfordringer med specialdommer for Bretons, arbejder Anni med at finde egnede gruppe 7 dommere som evt. kan dømme Bretons.

Jerup den 08.04.2019
Anni Hansen
Sekretær, DBK

2020 UniQlogo

Gå til toppen