Dansk Breton Klub

Beretning for året 2019
Indledning

Medlemmer og indflydelse

Vi er ved årets udgang ca. 360 medlemmer. Det faldende medlemstal hænger fortsat sammen med det faldende hvalpetillæg. Øvrige stående hunderacer oplever også en medlemstilbagegang, og de store klubber – Dansk Ruhårs Klub, Kleiner og korthår, har også et betydeligt fald i hvalpetillægget.

Noget tyder på, at medlemsfaldet afledt af det faldende hvalpetillæg sker med en tidsmæssig forskydning på 3-4 år.

I 2019 tog klubben afsked med Mogens Langvad, der som entusiastisk opdrætter gennem rigtig mange år – næsten helt tilbage til klubbens start - satte sit præg på den danske breton. Kennel Langvad hjemtog opdrætter-pokalen i jubilæumsåret 2013.

Kort tid før generalforsamlingen kom beskeden om, at klubbens mangeårige medlem Per Kaufmann, der er kendt for god jysk humor og især sin passion for al slagt jagt, er afgået ved døden.

Ære være begges minde!

Avl og hvalpetillæg

Der er i 2019 stambogsført 92 (39 t. og 53 h.) breton´s fra 18 kuld. Det tal bør være højere, og her i forlængelse af coronakrisen i 2020 har det også vist sig, at der er en stor efterspørgsel på hvalpe – også stående hunde. Men, kan vi levere?

Der er registreret 12 hunde på avlsrådets hanhundeliste. Enkelte importer er brugt i avlen.

Sundhed

Der er ikke sket væsentlige afvigelser i klubbens HD-tal. Klubben er fortsat tæt på B og i 2019 lidt over.

Markprøver

Generel status

Der har i 2019 været ca. 240 starter på kvalitetsprøverne inkl. brugsprøverne. Starterne er fordelt på 35 hanner og 50 tæver – i alt 85 hunde.

Der er opnået 37 1. præmier, 37 2. præmier og 2 3. præmier. Årets præmieringsprocent er på 31,7 %.

Forår

Hovedprøven foregik i Videbæk, hvor den faste stab med Peer Bæch Laursen tog godt i mod os. Prøven forløb perfekt med 31 præmieringer.

Stort tillykke til Franz Metzer, der med Standbys Frække Frida vandt Rypen, som bedste unghund og bedste tæve. Aulumboens O-Nikki v. Sven Bjerg blev bedste unge han.

Grand Uniq Luke v. Jan Larsen blev bedste hund i åben klasse og bedste hanhund. Engbjegvejs Inka v. Jesper F. Larsen blev bedste åben klasse tæve.

Atos v. Poul Valdemar Nielsen blev 1. vinder på klubbens forårsvinderprøve. Han var dobbeltfører i finalen med Klaphattens Etienne.

Klaphattens Etienne v. Poul Valdemar Nielsen blev efterfølgende 5. vinder på forårsmesterskabet.

Engbjergvejs Naele v. Jeanette Juldal Justesen, blev 5. vinder på Derby 2019.

Efterår

Grand Uniq Itro v. Jens Hansen blev en flot vinder af klubbens veltilrettelagte efterårsvinderklasse.

4 bretons deltog på årets Danmarksmesterskabet. Ingen blev placeret.

Desværre blev der ingen Hubertusmester i 2019. Prøven måtte igen aflyses. Denne gang på grund af problemer med at fastlægge en endelig aftale om et egnet prøveterræn.

Apportering

Der er stadigvæk stor opbakning til træning og klubbens apporteringsprøver.

På den jyske prøve blev Lyngrodens Nicki v. Torben Brun Kristensen bedste hund på a-prøven. Duke v. Torben P. Pedersen vandt B-prøven. På Fyn blev Tot v. John Hjernø vinder af a-prøven. Lester med Jørgen Berdin vandt B-prøven. På Sjælland vandt Louis v. Allan Rasmussen a-prøven. Sigga v. Anne Blom Olsen B-prøven.

C-prøven – mesterskabsprøven – måtte desværre aflyses, da det forventede terræn bortfaldt grundet sygdom. Denne skal gerne genstartes i 2020.

Udstillinger

Klubben har igen i år afholdt 2 udstillinger samt èn i Fredriks. På SJD-udstillingen på Fyn deltog 18 hunde. Her blev Kenzo BIR. I det jyske deltog 13 hunde. Her blev Levis BIR.

Kvaliteten er fortsat på et yderst fornuftigt niveau.

Den nære omverden

SJD (Stående Jagthunde i Danmark) har på ingen måde fundet sin rolle. De advarsler, som bestyrelsen kom med sidste år i forlængelse af stiftelsen, er for nuværende ikke aflivet. SJD er pt. en blanding af regelstyring og egenkontrol, blandingsøkonomi samt manglende fokus/afklaring af opgavefordelingen mellem organisationen og specialklubberne. Dette er afledt af sammenblandingen af den gamle rollefordeling mellem DJU (Dansk Jagthundeudvalg) og FJD (Fællesrepræsentationen af stående Jagthunde i Danmark).

Det betyder, at der ikke har været rum og tid til strategiske udviklingsdrøftelser specialklubberne imellem, hvilket der tidligere – med forskellig succes – trods alt var tid til og fokus på i FJD-regi.

I forhold til indledningen i denne beretning så er det ved at gå op for de fleste, at de stående jagthunde nu oplever det næste dyk i hvalpe og medlemmer. Men, har vi et forum til at tage denne udfordring op? Det eneste vi i fællesskab har præsteret, er et flot blad – Jagthunden – med gode historier, som vi holder for os selv!

Medier

Bestyrelsen er opmærksom på, at klubben skal intensivere brugen af de forskellige medier, som vi ad forskellige kanaler kan få adgang til. Her må medlemmer gerne byde ind og medvirke i dette.

Samarbejdet i AISEC

Intet at bemærke. Bestyrelsen har en ambition om at Danmark kan være lidt mere synlig i dette regi. Det er så op til klubbens medlemmer.

DBK internt og Klubben i øvrigt

Aktivitetsudvalgene er fortsat utrolig aktive. Bestyrelsen har i samarbejde med aktivitetsudvalgene gjort tiltag til, at vi sammen kan øge interessen for apportering på jagt. Et gammelt særkende for bretonen i forhold til de øvrige stående engelske jagthunderacer.

Nye tiltag på dette område afprøves i 2020.

Afslutning

Klubben skal i dag skifte formand. Den øvrige bestyrelse er intakt. Der er også sket udskiftninger andre steder. Bestyrelsen vil på klubbens vegne gerne takke og hylde de mange personer, som over tid har bidraget konstruktivt til at holde hjulene i gang. Bestyrelsen har valgt, at dette sker på den ordinære generalforsamling, der afholdes på hovedprøven i Horsens i 2021.

Ingen nævnt – ingen glemt. Der skal dog lyde en stor tak til alle dem, som får maskineriet til at køre i 2019. En særlig tak skal selvfølgelig tilgå prøvelederen for beretningsårets hovedprøve i 2019 – Peer Bæch-Laursen.

Tak til klubbens sponsor Prof.dog i årene 2016 til 2019 og andre gode støtter og samarbejdspartnere af klubben.

Tak til alle tillidsvalgte og især tak til alle klubbens medlemmer for opbakningen til årets mange aktiviteter.

Vi skal se fremad.

Sandby, den 5. juni 2020

På bestyrelsens vegne

Søren Stenhøj

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen