1. Valg af dirigent:
Lasse Iversen blev enstemmigt valgt og kunne konstatere at den ordinær generalforsamling og den ”nye force majeure” generalforsamling ligeledes var lovligt varslet.

2. Bestyrelsens beretning og
3. Udvalgenes beretning:
Søren aflagde bestyrelsens og udvalgenes beretning under samme punkt, uden der var kommentarer fra forsamlingen, og dermed godkendt.

4. Forelæggelse af reviderede regnskab:
Søren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden kommentarer.

5. Indkomne forslag:
De indkomne forslag blev trukket og fremsættes til næste ordinære generalforsamling i 2021

6. Valg:

6.1 Valg af formand:
Poul Valdemar Nielsen blev valgt med akklamation

6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Claus Raahauge og Anni Hansen blev valgt uden modkandidater

6.3 Valg af 2 suppleanter:

1.suppleant Lasse Iversen og
2.suppleant Jens Ole Nielsen blev begge genvalgt

6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Merete Larsen og Eddie Grundahl blev begge genvalgt

7. Eventuelt:
Claus Raahauge takkede Søren Stenhøj for tiden som formand, og Søren takkede af med stående applaus.
Winnie B. Larsen efterlyste pokaler fra 3 brugsprøver og vores medlemmer opfordres til at orientere sig på hjemmesiden og på Facebook i forhold til hvornår pokaler skal være Anni Hansen i hænde. Pokalerne hjemkaldes 2 gange årligt, og de skal gerne være nypudsede.

Kåring af årets hunde:

Årets unge hund 2019: Strandbys Fille v/Anni og Jens Hansen
Årets hund 2019: Kenzo v/Thomas Klit

Tilslut fortalte Poul Valdemar som sin motivation for at stille op som formandskandidat og takkede for tilliden, i forbindelse med valget som formand for Dansk Breton Klub.

Lasse sluttede af med at takke for god ro og orden.

2020 UniQlogo

Gå til toppen