- ER DU FORVIRRET?

Efter aftale med klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer er der udarbejdet denne korte orientering.

Så landede Jagthunden i postkassen. Her fremgik det, at FJD støtter Henrik Raa Andersen til DKK´s bestyrelse.
På side 31 fremgår det samtidig, at Henrik Raa Andersen er stoppet som formand for FJD. Det fremgår også af bladet, at Dansk Ruhårs Klub har opstillet deres egen kandidat.

På Dansk Breton Klubs hjemmesider opfordrer vi alle til at støtte DRK´s kandidat - Connie Holmgaard Jacobsen.
Og, det skal måske også lige nævnes, at Henrik Raa Andersen i Hunden/december oplyser, at han åbenbart har ALLE 13 specialklubber bag sit kandidatur. Det er direkte usandt !

På FJD-mødet den 12. november 2014 blev det på fællesmødet kort og præcist oplyst af formanden, at FJD-kontinentale desværre ikke kunne blive enige om at støtte en fælles kandidat. Dette blev taget til efterretning af hele forsamlingen. Det var dagsordenens næst hurtigste punkt, kun overgået af det næste punkt, hvor forsamlingen skulle drøfte formands- og næstformandsposten. Punktet var nu ikke aktuelt, og Henrik Raa Andersen er fortsat formand frem til og med maj 2015, medmindre han trækker sig inden.

For så vidt angår den manglende enighed i den kontinentale gruppe samt DBK´s støtte til DRK, skal det her præciseres, at det er helt legalt at være uenige. Klubberne i FJD har kun i yderst begrænset omfang overdraget suverænitet til dette fællesskab.

Da Dansk Breton Klubs bestyrelse meget sent blev orienteret om, at Henrik Raa Andersen pludselig var kandidat, var Dansk Breton Klubs bestyrelsesmedlemmer 100 % enige i, at vi på ingen måde kunne støtte Henrik Raa Andersen. Det er vores ret – og i dette tilfælde pligt - at tage en sådan beslutning.
Det skyldes Henriks holdning til samarbejdet i DJU, og især hans vedvarende og udokumenterede angreb på Danmarks Jægerforbund og forbundets repræsentanter i DJU. Det er direkte imod DBK´s almene arbejde for at udbrede kendskabet til den stående fuglehund – breton – til den danske jæger. Et forhold, som også var et tema på klubbens generalforsamling i 2014.

DBK har ingen – gentager - ingen interesse i at afbryde samarbejdet med Danmarks Jægerforbund. Dansk Ruhår Klub m.fl. er bekendt med DBK´s holdning, og DRK deler vores holdning.

FJD blev på fælles mødet sparet for en uddybning af disse synspunkter, da det med meddelelsen omkring manglende enighed om en fælles kandidat ikke var aktuelt.
Jeg er bekendt med, at andre deltagere på mødet efterfølgende har valgt en anden fortolkning af dette korte punkt på FJD-mødet. Men, så har man pligt til at være velforberedt og tydelig i sin kommunikation. Det har Dansk Ruhår Klub været, og den har vores fulde tillid.

På bestyrelsens vegne

Søren Stenhøj

Ønskes yderligere oplysninger, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

2020 UniQlogo

Gå til toppen