FJD´s specialklubformænd modtog i morges referatet fra DJU´s ekstraordinære bestyrelsesmøde i går onsdag den 14. januar 2015.

Mødet omhandlede primært FJD´s formands opførsel i forskellige sammenhænge med relation til hans varetagelse af hvervet som FJD´s repræsentant i DJU.

Mødet endte med en skarp udtalelse, hvor de fremmødte bestyrelsesmedlemmer fremkom med en klar tilkendegivelse om, at man på ingen måde ønsker at samarbejde med Henrik Raae Andersen – uanset hvilken organisation han måtte repræsentere.

Referat kan læses her

DJU´s bestyrelse består af 3 repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund og 2 repræsentanter fra Dansk Kennel Klub. FJD-engelske var repræsenteret. FJD-kontinentale v. Henrik Raae Andersen undlod at møde, herunder at sende en suppleant.

Hillerød, den 15. januar 2015

Søren Stenhøj
Formand

2020 UniQlogo

Gå til toppen