Avlsrådet har, som orienteret under eventuelt på generalforsamlingen, foreslået bestyrelsen, at avlsrådet fremadrettet skal udarbejde et særligt skema med alle grunddata for en parring.
Bestyrelsen har tiltrådt dette, under forudsætning af, at avlsrådet sikrer, at der udarbejdes et skema med alle grunddata for samtlige parringer, der annonceres på hjemmesiden.

Tiltaget fra avlsrådet sikrer, at kategoriseringen af parringer og øvrige parringer får påhæftet en Varedeklaration, som er forholdsvis entydig. Det betyder, at den interesserede hundekøber får et hurtigt overblik over forældredyrenes relevante data. Det vil i forhold til nuværende praksis medføre, at fx en markprøvepræmieret hund med HD C i kategori III nu vil optræde med sine præmieringer og med bestået apporteringsprøve. Dette til forskel fra en god jagtduelig tæve. Det samme vil gøre sig gældende for Øvrige parringer.

Grunddata skal være i overensstemmelse med de kriterier, der ligger til grund for parringernes kategoriseringer. Kategorierne er underlagt de af generalforsamlingen godkendte retningslinjer for avl. Præmieringsprocenter er, jf. et indlæg på Bretonforum, ikke en del af dette. Præmieringsprocent er ikke et entydigt begreb. Dette tema og tilhørende beregninger vil indgå i de drøftelser bestyrelser og avlsrådet har i 2015. Begrebet kan så eventuelt komme til debat på generalforsamlingen i 2016.
Det skal afslutningsvis understreges, at det er vigtigt for udbredelsen af breton og for klubbens størrelse, at en stor skare af tæveejere kan motiveres til at deltage i avlen af bretons i Danmark. Kategorier og varedeklarationer vil altid blot være et vejledende pejlemærke til inspiration for hvalpekøberne. Og, de sidste par år har vel netop vist, at vi med mangfoldighed og forskellige indfaldsvinkler til avlskombinationer har sikret en høj kvalitet, som igen kan kombineres indenlandsk eller suppleres med internationalt blod.

Bestyrelsen vil fortsat arbejde for, at tæveejere motiveres til at avle ud fra almene sunde kriterier, og skal klubben igen nå et hvalpetillæg på bare 130 hvalpe årligt, vil det til stadighed kræve ca. 45 avlsduelige tæver i alderen 3 – 7 år.

I ønskes alle et godt forår
Bestyrelsen

2020 UniQlogo

Gå til toppen