Bestyrelsen har på sit møde fredag den 15. januar 2016 tiltrådt et forslag fra avlsrådet, som omhandler en ajourføring og en præcisering af opdrætternes brug af klubbens hjemmeside til annoncering af hvalpe – uanset om det er en godkendt parring eller en til Hvalpelisten i øvrigt. Der henvises til Guidelines for opdrættere.

I forhold til generalforsamlingen vil bestyrelsen sende et forslag til etablering af en ny klasse under Fælles Markprøve Regler til høring. Forslaget vil blive beskrevet i det Nyhedsbrev, som udsendes inden generalforsamlingen sammen med årsregnskabet for 2015.

Flere har henvendt sig omkring indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggjort på hjemmesiden, hvor det fremgår, at formanden og det sjællandske bestyrelsesmedlem har stillet sine mandater til rådighed. Forholdet blev drøftet på bestyrelsesmødet, og konklusionen blev, at formanden genopstiller, da bl.a. flytning til ny adresse nu er ved at være på plads, og formanden forhåbentligt har mere tid til rådighed til bestyrelsesarbejdet. Poul Vestervang stopper i bestyrelsen, da han vil bruge sin sparsomme fritid på arbejdet i DJU. Suppleant Claus Raahauge stiller derfor op til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil på selve generalforsamlingen kort redegøre for, hvorledes den vil vægte indsatsen i de kommende år. Dette i konsekvens af det verdensbillede, som så småt er ved at falde i hak i forhold til FJD, DKK, DJ og DJU.

Referatet fra bestyrelsesmødet vil snarest blive offentliggjort på hjemmesiden.

Husk i øvrigt, at deadline for indsendelse af forslag m.m. er den 15. februar 2016.

Søren Stenhøj
Formand

{jcomments on}

2020 UniQlogo

Gå til toppen