Generalforsamlingen foregik jo i god ro og orden, selv om der var store, gode og spændende spørgsmål på dagsordenen. Beretningen finder du her.

I forhold til høringen omkring oprettelse af mellemklassen tyder det på, at alle klubber havde samme indstilling, som DBK´s medlemmer. Mellemklassen er formentlig død, men forhåbentligt har debatten givet anledning til lidt eftertanke i forhold til at prøve sin unge hund af. Så må vi se, hvad der sker. Mentor-ordningen drøftes på næste bestyrelsesmøde.

 

Det skal endnu engang erindres, at klubredaktøren af Jagthunden, Anne, har meddelt, at hun stopper som redaktør med udgangen af året. Interesserede kan kontakte bestyrelsen, og ellers må vi alle i gang med at lave lidt opsøgende arbejde.

Vi har et par terræner klar til nyjægerjagter, ligesom Vinderklassen og Hubertus er på plads. Sidstnævnte er på Lolland-Falster. Er der andre, som vil lave Nyjægerjagt ?

Måske – afklares snarest – skal DBK afholde VM for bretons. Dette i forlængelse af eller lige før det “store” VM i Danmark. Nærmere følger.

FJD har holdt sit første møde under de nye vedtægter. Inden mødet den 10. maj 2016 meddelte Drentscheklubben, at den ønskede at udtræde. Dansk Münsterländer Klub har fortsat ikke givet et klart svar om klubbens fortsatte deltagelse i FJD-regi. Dette forhold behandles for nuværende i det nye forretningsudvalg, hvor DBK´s formand Søren Stenhøj indtrådte som den engelske gruppes repræsentant. KHK´s nye formand Per K Kristophersen indtrådte for den kontinentale gruppe. Formandskabet udgøres fortsat af Christian Johansen og Frank Elmer.

Forretningsudvalget i FJD har på sit første møde valgt at udarbejde og fremsende en åben henvendelse til DMK og klubbens medlemmer. Uklarheden omkring DMK´s fremtidige medlemskab i FJD hindrer de andre klubber i FJD (og det nye forretningsudvalg) i at udarbejde holdbare strategier for samarbejdet, herunder afstemme de fremtidige aktiviteter (inkl. bladet Jagthunden) i forhold til et realistisk økonomisk råderum. Den åbne henvendelse bringes selvstændigt til almen orientering. Flere DBK-medlemmer udtrykte på generalforsamlingen stor bekymring for deres gode bekendte med münsterländere.

Udover at meddele sit forbehold i forhold til fortsat deltagelse i FJD, har DMK’ s formand meddelt, at klubben mener, at gebyr til DJU indeholdt i deltagergebyret på anerkendte prøver opkræves uretmæssigt, og at DMK vil tilbageholde disse gebyrer fra egne prøver. Bidraget fra hundeførerne er med til at finansiere driften af DJU inkl. dommeruddannelsen. Dette sammen med de faste aftalte bidrag fra DJ, DKK og FJD. På DJU´s hjemmeside under Referater, kan I se DJU´s behandling af denne sag. Så må vi se, hvor DMK’ s medlemmer mener, at denne regning skal placeres?

På generalforsamlingen meddelte DBK´s bestyrelse, at den ville stille forslag om, at FJD´s formue skulle udloddes til de deltagende klubber. Dette for at sikre, at store pengebindinger ikke skulle være et argument for fortsat (og “tvungen”) medlemskab i FJD. Dette forslag er på ingen måde længere aktuelt, da FJD´s bestyrelse på mødet i maj 2016 måtte tage til efterretning, at FJD har anvendt kr. 280.000 af foreningens formue siden 2012, og hvor regningen i 2015 for oprydningen efter det gamle formandskab og balladen i FJD oversteg kr. 100.000. Det koster at rydde op. Så nu handler det om at skabe en ny platform, som alle deltagende klubber kan se fornuft i!

Referatet fra FJD-mødet den 10. maj 2016 er offentliggjort på FJD´s hjemmeside.

FJD har desuden sendt et åbent brev til DMK's bestyrelse og medlemmer, det kan du se her.

DBK´s bestyrelse holder møde lørdag den 11. juni 2016. Input kan sendes til formanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ellers ser bestyrelsen frem til at møde op på FJD´s udstilling søndag den 12. juni 2016 og deltage i denne store begivenhed. Husk, at Dansk Irsk Setter Klub byder på morgenkaffe kl. 8.00

Venlig hilsen

Søren Stenhøj
Formand

2020 UniQlogo

Gå til toppen