loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Indkaldelses til generalforsamling 2023

24.marts 2023 kl. 20.00 på Sabro Kro

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1.Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning (foreslås at være en del af bestyrelsens beretning)
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand –Ikke på valg.
    Formand Poul Valdemar Nielsen blev valgt i 2022
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
                  
                   Thomas Severinsen er på valg og ønsker genvalg

                   Anne Blom er på valg og ønsker ikke genvalg

6.3 Valg af 2 suppleanter – (en fra øst og en fra vest)

Bent Bonde og Jens Ole Nielsen er på valg


6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

                     Merete Larsen og Eddie Grundahl
7. Eventuelt

Indkomne forslag til dagordenens pkt. 5 og til valg skal være formanden i hænde senest 15. februar. pvn@pvns.dk.

Generalforsamlingen afsluttes med overrækkelse af hædersbevisninger og kåring af Årets unge hund 2022 og Årets Hund 2022. Husk inden generalforsamlingen at indsende points til Poul Valdemar Nielsen pvn@pvns.dk

PFV

Poul Valdemar Nielsen

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram