loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Marktræning Midt-Vestjylland lørdag den 27. februar.

Marktræning ved Videbæk/Grønbjerg lørdag den 27. februar kl. 9.00.
(Den planlagte lokale markprøve kan ikke gennemføres)

Træningen bliver iflg de gældende retningslinier, dvs. 5 mands hold.
Efter tilmeldingsfristen, vil du blive kontaktet med info om et mødested og om din kontaktperson.

Tilmelding og evt. spørgsmål til Harry 23307215 eller Torbjörn på 22164120, senest torsdag den 25.2. kl. 12.00. Gerne så snart du ved om du kommer, som vil lette planlægningen.

Pris pr. hund er 50 kr. som betales på mobilpay til 22164120 ved tilmeldingen.

Der vil være hold, specielt for nye hundeførere, som vil blive instrueret i at træne sin hund på marken. Søgsoplæg, afvikling af fuglesituationer, hvordan man selv går i marken, osv. Oplys ved tilmelding om du vil med på dette hold.

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram