loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Referat fra bestyrelsesmøde den 01.03.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen.

  1. Hovedprøve:

A: Hvad gør de andre klubber?
Det ser ud til at de øvrige engelske klubber har valgt at afholde deres hovedprøve, men dog uden at afholde matchning ifb med UKK.


B: Hvad vil DBK?
Vi vil forsøge at afholde prøven som normalt men uden matchning i UK og Åk, og der bliver ikke afholdt generalforsamling og festmiddag. Ligesom der ikke er et standkvarter. Deltagerne må selv sørge for indkvartering.

Vi vil forsøge at finde følgende terræn:

Sjælland: 1 hold fredag – blandet uk og åk og 2 hold lørdag ligeledes blandede hold.

Jylland: 3 hold fredag – blandet uk og åk og 4 hold lørdag ligeledes blandede hold og 2 hold til vinderklasse søndag.

Koordinerende prøveleder er: Peer Bæch-Laursen. Vi kan komme ud for at vi skal finde flere prøveledere afhængig af antal deltagere/hold.

Generalforsamlingen udsættes og forsøges afholdt sammen med Vissenbjerg udstillingen i lighed med sidste år.


2. Ny hjemmeside og Facebook:
Vi er i gang med at ligge nyt ind på den nye hjemmeside, men det tager tid.

3. Ny redaktør af Hunden:
Lasse Iversen har bedt om at blive fritaget for opgaven som redaktør for Hunden, pga. stort arbejdspres. Bestyrelsen har drøftet muligheder, og vil kontakte et par relevante medlemmer.

4. Avlsråd:
Punktet udsættes til næste møde.

5. Hædersbevis/æresmedlemmer:
Anni samler op på indkomne motiveringer, og laver skriv til hjemmesiden i forhold til hvilke kriterier der kan/skal være opfyldt i forbindelse med udnævnelser.  Det blev besluttet at 50års medlem skab af klubben også ”belønnes”, dog bliver første gang i forbindelse med klubbens 60års jubilæum i 2023.

6. Evt:
Næste møde afholdes mandag den 22.03.2020 kl. 19.00, da det er vurderet relevant med endnu et møde inden hovedprøven.

Anni Hansen
Bratten den 04.03.2021

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram