loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Referat fra bestyrelsesmøde den 07.02.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen

 1. Status på hjemmeside og sociale medier:

Bestyrelsen har nu modtaget 2.udkast til den nye hjemmeside til gennemgang. Bestyrelsen ønsker at der kommer link til YouTube og Facebook. Bestyrelsen gennemgår i nærmeste fremtid udkastet til hjemmesiden.

 • Hovedprøven:

A: Afvikling: Bestyrelsen afventer nye udmeldinger fra regeringen ultimo februar med hensyn til restriktioner i forbindelse med COVID19, og tager efterfølgende stilling til afholdelse af hovedprøven, og evt. på hvilke vilkår den evt. kan gennemføres.

B: Annoncering: Bestyrelsen kommer med udmelding omkring afholdelse af hovedprøven den 02.03.2021 når der er kommet nye udmeldinger fra regeringen og bestyrelsen har holdt møde den 01.03.2021.

C: Generalforsamling: Generalforsamlingen kan evt. flyttes til igen i år, at blive afholdt i forbindelse med Vissenbjerg udstillingen, hvis restriktioner umuliggør afholdelse i forbindelse med hovedprøven.

 • Hædersbevisninger:

Anni samler op på indkomne indstillinger, således at disse kan drøftes på næste bestyrelsesmøde den 01.03.2021, og være klar såfremt der kan afholdes generalforsamling i forbindelse med hovedprøven.

 • Orientering fra SJD:
  SJD ønsker at ændre kriterierne til jagt-og brugschampionaterne, hvilket DBK’s bestyrelse ikke ser grund til. Ændringerne vil betyde at, en hund kun kan blive jagt-og eller brugschampion såfremt den har opnået CK på mindst én af de påkrævede prøver.
 • Avlsråd:
  Bestyrelsen overvejer om formandsposten i avlsrådet kan nedlægges, således at medlemmerne er ligestillede. Ligesom det overvejes om der skal åbnes for ”prøveparringer”.
 • Evt:
  Intet

Anni Hansen
Bratten den 12.02.2021

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram