loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Retningslinier for avl med Breton's i DBK's regi

jf. Love for Dansk Breton Klub § 3 Avlsarbejde stk. 3.

Dansk Breton Klubs avlsråd, der er nedsat af Dansk Breton Klubs bestyrelse jf. DBKs love § 4 stk. 1, skal rådgive og vejlede klubbens medlemmer i spørgsmål om avl. Denne rådgivning skal ske udfra en idealistisk indstilling kun med racens forbedring for øje.

Avlsrådet administrerer godkendelse af parringer jf. nedenstående retningslinier. Avlsrådet formidler information om foretagne parringer og hvalpekuld til interesserede købere.

Avlsrådet arbejder i øvrigt efter en forretningsorden for avlsrådet, som Dansk Breton Klubs bestyrelse har udarbejdet.

Hanhunde (alle kategorier):

 • Have opnået mindst 1. præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt markprøve.
 • Have bestået DJU's apporteringsprøve.
 • Have opnået mindst Very good i åben- eller brugsklasse på anerkendt udstilling.
 • Have en HD-status på A eller B.

Tæver:

Kategori 1

 • Have opnået mindst 1. præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt markprøve.
 • Have bestået DJU's apporteringsprøve.
 • Have opnået mindst Very Good i åben- eller brugsklasse på anerkendt udstilling.
 • Have en HD-status på A eller B.

Kategori 2

 • Være præmieret på en anerkendt markprøve
 • Have bestået DJUs apporteringsprøve
 • Have opnået mindst Good på anerkendt udstilling
 • Have en HD-status på A eller B

Kategori 3

 • Kunne dokumentere overfor avlsrådet at være i besiddelse af gode jagtlige egenskaber
 • Være præmieret på en anerkendt udstilling.
 • Have en HD-status på A eller B
 • Både tæver og hanhunde med HD-status C kan opnå en godkendt parring under kategori 3, hvis summen af tævens og hanhundens HD-indextal ligger over 200. Hanhunden skal opfylde samtlige øvrige krav til en godkendt hanhund med HD-status A eller B.
 • Såfremt en hanhund med HD-status C anvendes, er det et krav, at tæven skal have en HD-status A eller B.

Særbestemmelse for tæver fra 5. april 2019 til marts/april 2023

Tæver, der opfylder de samme krav den 5. april 2019 som hanhunde på hanhundelisten, kan i perioden 6. april 2019 frem til og med den ordinære generalforsamling i 2023 få godkendt en parring i henhold til Retningslinjer for avl med bretons i DBK-regi, således at valg af hanhund og dennes præstationer er afgørende for kategoriseringen sammenligneligt med de nuværende gældende krav til tæverne i kategori 1, kategori 2 og kategori 3.

En tæve, der har 2. præmie i åben klasse eller på brugsprøve, og som har bestået en apporteringsprøve, er HD-fri (A eller B) og har Very Good eller Excellent på udstilling, kan få godkendt en parring i kategori 3 med en hanhund, som opfylder de nuværende gældende krav til tæverne i Kategori 2 og Kategori 3.

(Besluttet på DBK´s generalforsamling den 5. april 2019)

Parring med/mellem udenlandske hunde

Hundene skal opfylde tilsvarende krav som i Danmark, men der dispenseres fra DJU's apporteringsprøve.

Øvrige parringer

Hvis en tæveejer kontakter avlsrådet om vejledning for at få sin tæve henvist til en hanhund, og denne tæve ikke opfylder kravene til kategorierne 1, 2 eller 3, kan avlsrådet alligevel godt anbefale en eller flere af de godkendte avlshanner. Hvalpene kan ikke optages på den af avlsrådet udarbejdede parrings- og hvalpeliste for kategori 1-, 2- og 3-parringer, og avlsrådet må ikke henvise købere direkte til disse hvalpe. Hvalpene kan dog optages på klubbens "Hvalpeliste i øvrigt", hvis tævens data opfylder de krav, der stilles der.

Avlsrådets vejledning kan også være at fraråde tæveejeren at få parret sin tæve.

Begrænsning for godkendelse af parringer i DBK-regi

Avlshunde, der i forhold til matadoravl modtager en advarsel fra DKK, kan ikke figurere på Hanhundelisten eller få en parring godkendt af DBK i henhold til gældende retningslinjer.

Vedtaget på Dansk Breton Klubs generalforsamling den 2. april 2010

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram