loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Referater

Referater

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 21.06.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Claus Raahauge, Anne Blom og Anni Hansen.Fraværende: Thomas Severinsen Velkommen til Anne BlomVi lavede en kort præsentationsrunde hvor vi hver i sær gav Anne en lille indsigt i hver vores opgaver i bestyrelsen/klubben. Opsamling fra generalforsamlingenHensigtserklæring i forhold til geografisk fordeling i bestyrelsen – punktet medtages på bestyrelsens sommermøde i august […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmødet den 18.04.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Claus Raahauge, Thomas Severinsen, Lena Sundstrøm og Anni Hansen Eneste punkt på dagsorden var efterårets aktivteter. Efterårsvinderklassen afholdes lørdag den 25.09.2021 på Sjælland. Claus Raahauge undersøger muligheder for terræn, ligesom han er prøveleder. Vi er drøftet mulige dommere, som Claus sørger for at inviterer. Søren Stenhøj har lovet at være prøveleder […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 22.03.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Claus Raahauge, Thomas Severinsen, Benny Kühlmann og Anni Hansen Afvikling af hovedprøve: Claus Raahauge og Peer Bæch-Laursen aftaler betaling for terræn osv. -så det bliver ens for prøverne på Sjælland og i Jylland. Såfremt det er muligt at indkalde til stort møde lørdag aften vil vi prøve dette i år. Da […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 01.03.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen. Hovedprøve: A: Hvad gør de andre klubber?Det ser ud til at de øvrige engelske klubber har valgt at afholde deres hovedprøve, men dog uden at afholde matchning ifb med UKK. B: Hvad vil DBK?Vi vil forsøge at afholde prøven som normalt men […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 07.02.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen Status på hjemmeside og sociale medier: Bestyrelsen har nu modtaget 2.udkast til den nye hjemmeside til gennemgang. Bestyrelsen ønsker at der kommer link til YouTube og Facebook. Bestyrelsen gennemgår i nærmeste fremtid udkastet til hjemmesiden. Hovedprøven: A: Afvikling: Bestyrelsen afventer nye udmeldinger […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 08.12.2020

Deltagere: Poul Valdemar, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen Status på økonomi: Benny oplyser at såfremt bestyrelsen stemmer for en stigning på medlemskontingentet på 20-25 kr. pr. medlem vil dette medfører en øget indtægt på ca. 7.000kr årligt. Klubben har pt. ca. 25.000kr i overskud, hvilket er det bedste år vi har […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 08-07-2020

Deltagere: Poul Valdemar, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen Dagsorden: Dommere til hovedprøven forår 2021:Drøftelse af dommere til hovedprøven 2021 ved Horsens. PVN, Claus Raahauge og Thomas Severinsen kontakter dommere med forespørgsel om at dømme DBK’s hovedprøve. Hovedprøver 2021- 2025:Hovedprøven 2022 i dagene 18.03-20.03 fastlægges til Sjælland med forventet standkvarter på Fakse […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 13-06-2020

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 13.06.2020 Mødet blev holdt dels som arbejdsmøde og dels som bestyrelsesmøde, derfor et lidt anderledes referat. Til stede var: Søren Stenhøj, Lene Mortensen, Claus Raahauge, Susanne Pedersen, Thomas Severinsen, Lena Sundstrøm, Anni og Jens Hansen, Poul Valdemar Nielsen. De første punkter på dagsordenen var lagt op som arbejdsopgave/punkter, hvor ægtefæller […]

Læs mere

Generalforsamlinger

Dansk Breton Klubs generalforsamling den 13.06.2021

Valg af dirigentLasse Iversen blev valgt uden modkandidat. Lasse startede med at takke for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Bestyrelsens beretningPoul Valdemar fremlagde bestyrelsens beretning, hvortil der var enkelte spørgsmål, som Poul besvarede. Udvalgenes beretningDette punkt var lagt sammen med pkt. 2 – bestyrelsens beretning Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og […]

Læs mere
Dansk Breton Klubs ordinære generalforsamling 14.06.2020

Valg af dirigent: Lasse Iversen blev enstemmigt valgt og kunne konstatere at den ordinær generalforsamling og den ”nye force majeure” generalforsamling ligeledes var lovligt varslet. 2. Bestyrelsens beretning og3. Udvalgenes beretning: Søren aflagde bestyrelsens og udvalgenes beretning under samme punkt, uden der var kommentarer fra forsamlingen, og dermed godkendt. 4. Forelæggelse af reviderede regnskab: Søren […]

Læs mere
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram