loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Referater

Referater

Bestyrelsesmøde den 22.08.2022

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 22.08.2022 Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen Ny redaktør for Bretons i Jagthunden: Velkommen til Karen Steen som overtager posten som redaktør på klubbens sider i Jagthunden. Hun bistås af Lasse Iversen ved behov. Nyt fra SJD og AICEB: Samarbejdet med DJ […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde den 12.05.2022

Deltagere: Poul Valdemar, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen Evaluering af hovedprøven – pkt. udsættes til næste møde Evaluering af træningsdag:Super fin dag og lærerrig dag – bestyrelsen overvejer om sådan et arrangement skal gentages. Der ligger en video fra træningsdagen på Youtube. Status på økonomi:I 2022 har vi 317 betalende […]

Læs mere

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 20.02.2022 Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge,  og Anni HansenAfbud fra: Anne Blom Olsen Hovedprøven 2022: Der er styr på terræn, dommere og standkvarter. Der er kommet spørgsmål til om en unghund der er bliver 2 år om lørdagen på prøven, kan gå i matchningen om lørdagen, såfremt […]

Læs mere

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde/sommermøde den 13.08.2021 Tilstede: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen Dagsorden: Hensigtserklæring – bestyrelsens sammensætning – geografisk set. Proportioner til årspokalerne Sociale medier Formalia Avl Evt. Hensigtserklæring APPENDIKS: På generalforsamlingen 2021 blev det vedtaget at, bestyrelsen i Dansk Breton klub så vidt muligt skal geografisk […]

Læs mere
Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 01.12.2021

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 01.12.2021. Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen 1. Nyt fra SJD: Ny afregningsmodel fra SJD for markprøver fra foråret 2022 er drøftet. 2. Hovedprøven 2022: Hovedprøven forår 2022 afholdes i dagene 17.-18.-19.marts med Lissi og Klaus Rasmussen som prøveledere. De har helt […]

Læs mere
Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 21.06.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Claus Raahauge, Anne Blom og Anni Hansen.Fraværende: Thomas Severinsen Velkommen til Anne BlomVi lavede en kort præsentationsrunde hvor vi hver i sær gav Anne en lille indsigt i hver vores opgaver i bestyrelsen/klubben. Opsamling fra generalforsamlingenHensigtserklæring i forhold til geografisk fordeling i bestyrelsen – punktet medtages på bestyrelsens sommermøde i august […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmødet den 18.04.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Claus Raahauge, Thomas Severinsen, Lena Sundstrøm og Anni Hansen Eneste punkt på dagsorden var efterårets aktivteter. Efterårsvinderklassen afholdes lørdag den 25.09.2021 på Sjælland. Claus Raahauge undersøger muligheder for terræn, ligesom han er prøveleder. Vi er drøftet mulige dommere, som Claus sørger for at inviterer. Søren Stenhøj har lovet at være prøveleder […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 22.03.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Claus Raahauge, Thomas Severinsen, Benny Kühlmann og Anni Hansen Afvikling af hovedprøve: Claus Raahauge og Peer Bæch-Laursen aftaler betaling for terræn osv. -så det bliver ens for prøverne på Sjælland og i Jylland. Såfremt det er muligt at indkalde til stort møde lørdag aften vil vi prøve dette i år. Da […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 01.03.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen. Hovedprøve: A: Hvad gør de andre klubber?Det ser ud til at de øvrige engelske klubber har valgt at afholde deres hovedprøve, men dog uden at afholde matchning ifb med UKK. B: Hvad vil DBK?Vi vil forsøge at afholde prøven som normalt men […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 07.02.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen Status på hjemmeside og sociale medier: Bestyrelsen har nu modtaget 2.udkast til den nye hjemmeside til gennemgang. Bestyrelsen ønsker at der kommer link til YouTube og Facebook. Bestyrelsen gennemgår i nærmeste fremtid udkastet til hjemmesiden. Hovedprøven: A: Afvikling: Bestyrelsen afventer nye udmeldinger […]

Læs mere

Generalforsamlinger

Dansk Breton Klubs generalforsamling

Dansk Breton Klubs generalforsamling den 18.03.2022 Valg af dirigent Lasse Iversen blev valgt uden modkandidat. Lasse startede med at takke for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning:Poul Valdemar fremlagde bestyrelsens beretning, hvortil der var få bemærkninger. Herefter blev beretningen godkendt. 3. Udvalgenes beretning var lagt sammen med bestyrelsens […]

Læs mere
Dansk Breton Klubs generalforsamling den 13.06.2021

Valg af dirigentLasse Iversen blev valgt uden modkandidat. Lasse startede med at takke for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Bestyrelsens beretningPoul Valdemar fremlagde bestyrelsens beretning, hvortil der var enkelte spørgsmål, som Poul besvarede. Udvalgenes beretningDette punkt var lagt sammen med pkt. 2 – bestyrelsens beretning Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og […]

Læs mere
Dansk Breton Klubs ordinære generalforsamling 14.06.2020

Valg af dirigent: Lasse Iversen blev enstemmigt valgt og kunne konstatere at den ordinær generalforsamling og den ”nye force majeure” generalforsamling ligeledes var lovligt varslet. 2. Bestyrelsens beretning og3. Udvalgenes beretning: Søren aflagde bestyrelsens og udvalgenes beretning under samme punkt, uden der var kommentarer fra forsamlingen, og dermed godkendt. 4. Forelæggelse af reviderede regnskab: Søren […]

Læs mere
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram