loader image

DBK´s mesterskabsprøve (C)på Rønninge Søgård lørdag den 11. december 2021

C prøven er helt unik for stående jagthunde i Danmark. Det er en prøve, hvor betons skal apportere vildt på en klapjagt. Det stiller store krav til hund og fører. Ordførende dommer Søren Stenhøj har skrevet et fyldestgørende referat, som beskriver udfordringer samt hvordan de enkelte bretons klarede de mange apporteringsopgaver.

På mesterskabsprøven i apportering deltog 5 bretons, hvorfor der kunne placeres 2 vindere. De 5 startende var:

1. Luka DK14654/2018 Fører Jan Feldberg

2. Mintos DK02816/2015 Fører Eddie Grundahl

3. Østfyns Aya DK16406/2017 Fører Jørn Brænder

4. PVN’s Phila DK14046/2019 Fører Henry Johansen

5. Enya Dk08323/2016 Fører Torbjørn Rantanen Nielsen

Dommere var Søren Stenhøj (ordf.), Jens Stenhøj og Frede Nielsen. Sidstnævnte som observatør for de to andre.

Prøven blev for det meste afviklet i meget tæt terræn, hvorfor de 3 dommere fik nok af se til under svære betingelser. Der blev på dagen fældet fasaner, snepper og enkelte ænder.

Jagten blev indledt med jagt på ænder. Hundene havde her ingen apporteringsopgaver. Samtlige 5 hunde var i ro uden piben e.l., selv om der blev affyret mange skud omkring dem. Ro uden piberi var kendetegnede for alle hunde hele dagen. En fornøjelse.

Nedenstående kritikker er et sammendrag af dagen samt udvalgte episoder, da terrænet medførte, at der måtte flekses mellem hunde og dommere.

1. Luka ved Jan Feldberg

1.såt Ro på post. Er meget opmærksom (SS/FN)

2. såt Kaldes til vandapport, som løses med et godt greb og aflevering. Sættes på dødskudt fasanhøne, som ikke findes. Makker finder. (SS)

3. såt Fasan apporteres i vanskeligt terræn. (FN). Sneppe apporteres uden at dommere er i nærheden. Fører støtter synligt Luka under jagten, hvorfor den ikke er helt ”fri ved fod”. (FN/SS/JS)

4. såt Må støttes med hånd. Går i søg på mark under flytning med skytte. (JS)

5. såt Sættes på efterapporteringsopgave. Søger godt i terræn. Støder fasan, som respekteres. Bliver lidt vidtløftig efterfølgende. (SS)

Luka har efterfølgende flere gode og solide apporteringer af fasaner.

Luka er en tiltalende hund, der på dagen har vist sig effektiv. Den søger godt og bringer hurtigt og effektivt vildtet til fører. Fører sidder under hele jagten meget tæt på Luka, og holder ham enkelte gange. Sidstnævnte betinger, at Luka må forblive uplaceret.

2. Mintos ved Eddie Grundahl

Mintos sidder hele dagen i ro ved siden af sin fører. Den har indledningsvis ikke mange opgaver. Den anmodes om at bistå makkerhund med apport af anskudt fasan. Hundene finder ikke fasanen. Her mangler Mintos intensitet i sit arbejde. Dette gentages senere. (FN/JS/SS)

5 såt. 1 apportering med meget træg opsamling. 1 apportering er Ok. Sendes på anskudt fasan, men mangler appel og fart, så det lykkes ikke at få fuglen hjem. (JS)

Mintos har senere flere apporteringer, men er på dette tidspunkt udgået.

Mintos sidder hele dagen stille og roligt ved sin førers side. Han har enkelte gode apporteringer. Men, han mangler på dagen intensitet og appel i sit arbejde, hvorfor Mintos må forblive uplaceret.

3. Aya ved Jørn Brænder

1 såt. Ro på post. (JS)

2 såt. 3 gode apporteringer af dødskudte fasaner, som afleveres hurtigt og effektivt til fører. 

Får en efterapporteringsopgave af fasanhøne, som den finder i vandkant. 2 andre hunde er ikke lykkedes med opgaven. Har flere gode apporteringer. (JS/SS)

5. såt Aya har flere gode apporteringer, herunder 1-2 knaldapporter.  (SS)

6 såt. Apporterer and ok. Senere kommer Aya med en and, der smides noget fra fører, hvorefter Aya tager stand for fasan. Anden, der var meget levende, mistes. (JS)

Aya udgår herefter af prøven.

Aya har på dagen flest apporteringer af samtlige deltagende hunde. Aya er en dejlig hund og en utrolig effektiv apportør. En væsentlig lydighedsbrist på dagen gør, at Aya må udgå.

4. PVN’s Phila ved Henry Johansen

2. såt Ro på post. Den har 2 vandapporter, som løses tilfredsstillende. Fasan, som hænger fast i stub i vandet, kan ikke udredes, hvilket ikke lastes hunden. Har 2 gode apporteringer af dødskudte fasaner. Får en efterapporteringsopgave, hvor makker finder fasanen. Philla, som er en meget ung hund, må godt være lidt mere skarp i sin apportering. Dette rådes der bod på senere. (SS/JS)

5 såt. Sendes på fasan der løber. Høj fart og appel. Fasan indhentes hurtig og afleveres med godt greb. (JS/SS)

7 såt. Apporterer sneppe. Knaldapporter fasankok. (JS)

9. såt Apporterer 2 anskudte ænder, hvor det er tydeligt, at Phila mangler nogen rutine som apportør. (JS/SS)

Phila er en yderst tiltalende hund, som trods sin unge alder har vist sig som en god og stabil apportør. Den er lydig. Den mangler i enkelte situationer lidt skarphed, men vildtet kommer hjem til fører.

2. vinder

5. Enya ved Thorbjørn Rantanen

1 såt. Ro på post. (JS)

2 såt. 2 apporteringer, som afleveres korrekt. Senere eftersøges anskudt fasan. Søger intensivt og længe uden resultat. 2 stand for ikke ramte fasaner, som respekteres. Der sættes en ekstra hund ind. Denne finder heller ikke den anskudte fasan. (JS)

4 såt. 1 app. Gramser længe i fasan inden den leveres. Fasanen undersøges, men ingen bidskader. (JS)

5 såt. 5 apporteringer. Heraf 2 anskudte og 1 vandapport. Høj fart og appel. Enya er hurtig og effektiv, og hun leverer varen. (JS)

7.-8. såt Er rolig på post. (SS)

Det er observeret, at Enya sættes på en meget lang apport, hvor den efterfølgende går på fod af den anskudte fugl, og hun kommer retur med en ikke død fasan. Flot arbejde. (FN)

Enya er på dagen en effektiv apportør, der hurtigt og effektivt løser de opgaver, som hun får. 

1. vinder

Afslutning

Mesterskabsprøven blev afviklet på bedste vis. Det var rigtigt positivt at opleve 5 bretoner, som evnede at sidde stille på post uden lyd. Der blev gennem hele dagen udvist flot apporteringsarbejde, og det er dommernes indtryk, at de 5 bretons suppleret med driver-teamet fik samlet alt relevant vildt op.

Tak til prøveleder og dommerobservans Frede Nielsen for en god dag. Tak til godset for god opbakning til arrangementet. Stemningen var hele dagen utrolig positiv, og prøven fyldte på ingen måde i forhold til selve jagten. Her skal rosen især gå videre til prøvedeltagerne, som forstod, at vi var til for jægerne og ikke pokalen.

Tak til meddommer Jens Stenhøj. Vi havde over dagen en god dialog sammen med Frede Nielsen. En svær prøve, hvor vi på dennes præmisser ikke er i tvivl om, at det var de rigtige vindere.

God jul.

Sandby, den 14. december 2021

Søren Stenhøj, ordførende

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram