loader image

Referater

Videre til Generalforsamlinger

Bestyrelsesmøde den 03.06.2024

  Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 12.02.2024 Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Merete Larsen og Anni Hansen. Afbud: Benny Kuhlmann   Dagsorden: Evaluering af hovedprøven 2024: En særdeles velorganiseret prøve – vi kan være tilfredse med det høje niveau vores hunde ligger på. Super flotte terræner. Økonomien i prøven tages op på […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde den 04.03.2024

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 04.03.2024 Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Claus Raahauge, Thomas Severinsen, Merete Larsen og Anni Hansen Afbud fra: Benny Kuhlmann   Dagsorden: 1. Generalforsamling – hvor langt er vi? Poul er i gang med at skrive beretningen. Der er indkommet en hel del forslag som skal behandles på generalforsamlingen – de vil […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde den 12.02.2024

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 12.02.2024 Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Merete Larsen, Benny Kuhlmann og Anni Hansen.   Dagsorden: Økonomi Benny oplyser, at der pt er 140 ordinære medlemmer – 98 familiemedlemsskaber og 5 B-medlemmer – hvilket i alt er 38 færre end i 2023. Vi skal overveje om vi fortsat […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde den 07.12.2023

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 07.12.2023 Deltager: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Benny Kuhlmann, Merethe Larsen og Anni Hansen   Dagsorden: Hovedprøven 2024: Anni udarbejder liste over terræn og geografisk beliggenhed i forhold til dommere. Opsamling på C-prøven: Merethe oplyser at, det var en rigtig fin dag, jagtlejer og jægerne var meget imponeret […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 23.10.2023

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 20.10.2023 Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Merete Larsen og Anni Hansen. Afbud: Benny Kuhlmann   Opsummering af 60-års jubilæum: Efterårets prøver har givet et mindre underskud end forventet, hvilket bestyrelsen er meget glade for. På bekkasinprøven den 15.09.2023 deltog 7 hunde og fører og der blev uddelt: […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde den 11.09.2023

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 11.09.2023 Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Merete Larsen, Benny Kuhlmann og Anni Hansen   60-års prøver i efteråret Bekkasinprøven fredag den 15.09.2023 – gennemføres uanset antal tilmeldinger. Der er pt. tilmeldinger til 1 stort eller 2 mindre hold i brugsklassen fredag. Vi har mulighed for 1 ekstra […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde den 10.06.2023

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Merete Larsen, Benny Kuhlmann og Anni Hansen Hvalpepakker v/Benny Der trykkes ny udgave af bladet ”Fra bretonejer til Bretonejer”. Indmeldingsgebyr for nye medlemmer stiger til kr. 200,- pr hund. Vedtægter v/Poul DJU og FJD ændres i vedtægterne – dette skal dog vedtages på næste generalforsamling. ordner v/Claus […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmødet den 19.04.2023

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 19.04.2023 Deltagere: Poul Valdemar, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Merete Larsen og Anni Hansen Velkommen til Merete: Merete orienteres om opgavefordelingen i bestyrelsen, og vil gerne overtage Anne Bloms opgaver med apporteringsprøverne. Evaluering af hovedprøven 2023: Vi er enige om, at det vil være en god idé at udarbejde en ”drejebog” […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde den 07.03.2023

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 07.03.2023 Deltager: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen Klik her for referat  https://breton.dk/wp-content/uploads/2023/03/03-07-2023-Dansk-Breton-Klubs-bestyrelsesmoede-den-07.docx Årets hovedprøve: a. Retningslinjer for æresmedlemmer Der findes pt. kun uskrevne regler – Anni har udarbejdet forslag – dette vedtages. b. Retningslinjer for kasser – pkt. behandles på først kommende […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde den 23.01.2023

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 23.01.2023 Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen   Nyt fra SJD Der er nu aftalt ny kalender for afholdelse af markprøver de næste 3 år. Dommeraspiranter skal fremover indstilles via specialklubberne. Gebyr for deltagelse på vinderklasser koster fremover kr. 500,- for en […]

Læs mere
Bestyrelssmøde den 22.11.2022

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 22.11.2022 Tilstede: Poul Valdemar, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen   Generalforsamling: Anne er på valg og ønsker ikke at genopstille. Thomas er på valg og genopstiller. Bestyrelsen ønsker at stille forslag til generalforsamlingen om at arbejde på at få tilladelse fra DKK til at uddele […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde den 22.08.2022

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 22.08.2022 Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen Ny redaktør for Bretons i Jagthunden: Velkommen til Karen Steen som overtager posten som redaktør på klubbens sider i Jagthunden. Hun bistås af Lasse Iversen ved behov. Nyt fra SJD og AICEB: Samarbejdet med DJ […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde den 12.05.2022

Deltagere: Poul Valdemar, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen Evaluering af hovedprøven – pkt. udsættes til næste møde Evaluering af træningsdag:Super fin dag og lærerrig dag – bestyrelsen overvejer om sådan et arrangement skal gentages. Der ligger en video fra træningsdagen på Youtube. Status på økonomi:I 2022 har vi 317 betalende […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde den 20.02.2022

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 20.02.2022 Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge,  og Anni HansenAfbud fra: Anne Blom Olsen Hovedprøven 2022: Der er styr på terræn, dommere og standkvarter. Der er kommet spørgsmål til om en unghund der er bliver 2 år om lørdagen på prøven, kan gå i matchningen om lørdagen, såfremt […]

Læs mere
Bestyrelsesmøde/sommermøde den 13.08.2021

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde/sommermøde den 13.08.2021 Tilstede: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen Dagsorden: Hensigtserklæring – bestyrelsens sammensætning – geografisk set. Proportioner til årspokalerne Sociale medier Formalia Avl Evt. Hensigtserklæring APPENDIKS: På generalforsamlingen 2021 blev det vedtaget at, bestyrelsen i Dansk Breton klub så vidt muligt skal geografisk […]

Læs mere
Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 01.12.2021

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 01.12.2021. Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen 1. Nyt fra SJD: Ny afregningsmodel fra SJD for markprøver fra foråret 2022 er drøftet. 2. Hovedprøven 2022: Hovedprøven forår 2022 afholdes i dagene 17.-18.-19.marts med Lissi og Klaus Rasmussen som prøveledere. De har helt […]

Læs mere
Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 21.06.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Claus Raahauge, Anne Blom og Anni Hansen.Fraværende: Thomas Severinsen Velkommen til Anne BlomVi lavede en kort præsentationsrunde hvor vi hver i sær gav Anne en lille indsigt i hver vores opgaver i bestyrelsen/klubben. Opsamling fra generalforsamlingenHensigtserklæring i forhold til geografisk fordeling i bestyrelsen – punktet medtages på bestyrelsens sommermøde i august […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmødet den 18.04.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Claus Raahauge, Thomas Severinsen, Lena Sundstrøm og Anni Hansen Eneste punkt på dagsorden var efterårets aktivteter. Efterårsvinderklassen afholdes lørdag den 25.09.2021 på Sjælland. Claus Raahauge undersøger muligheder for terræn, ligesom han er prøveleder. Vi er drøftet mulige dommere, som Claus sørger for at inviterer. Søren Stenhøj har lovet at være prøveleder […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 22.03.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Claus Raahauge, Thomas Severinsen, Benny Kühlmann og Anni Hansen Afvikling af hovedprøve: Claus Raahauge og Peer Bæch-Laursen aftaler betaling for terræn osv. -så det bliver ens for prøverne på Sjælland og i Jylland. Såfremt det er muligt at indkalde til stort møde lørdag aften vil vi prøve dette i år. Da […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 01.03.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen. Hovedprøve: A: Hvad gør de andre klubber?Det ser ud til at de øvrige engelske klubber har valgt at afholde deres hovedprøve, men dog uden at afholde matchning ifb med UKK. B: Hvad vil DBK?Vi vil forsøge at afholde prøven som normalt men […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 07.02.2021

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen Status på hjemmeside og sociale medier: Bestyrelsen har nu modtaget 2.udkast til den nye hjemmeside til gennemgang. Bestyrelsen ønsker at der kommer link til YouTube og Facebook. Bestyrelsen gennemgår i nærmeste fremtid udkastet til hjemmesiden. Hovedprøven: A: Afvikling: Bestyrelsen afventer nye udmeldinger […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 08.12.2020

Deltagere: Poul Valdemar, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen Status på økonomi: Benny oplyser at såfremt bestyrelsen stemmer for en stigning på medlemskontingentet på 20-25 kr. pr. medlem vil dette medfører en øget indtægt på ca. 7.000kr årligt. Klubben har pt. ca. 25.000kr i overskud, hvilket er det bedste år vi har […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 08-07-2020

Deltagere: Poul Valdemar, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen Dagsorden: Dommere til hovedprøven forår 2021:Drøftelse af dommere til hovedprøven 2021 ved Horsens. PVN, Claus Raahauge og Thomas Severinsen kontakter dommere med forespørgsel om at dømme DBK’s hovedprøve. Hovedprøver 2021- 2025:Hovedprøven 2022 i dagene 18.03-20.03 fastlægges til Sjælland med forventet standkvarter på Fakse […]

Læs mere
Referat fra bestyrelsesmøde den 13-06-2020

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 13.06.2020 Mødet blev holdt dels som arbejdsmøde og dels som bestyrelsesmøde, derfor et lidt anderledes referat. Til stede var: Søren Stenhøj, Lene Mortensen, Claus Raahauge, Susanne Pedersen, Thomas Severinsen, Lena Sundstrøm, Anni og Jens Hansen, Poul Valdemar Nielsen. De første punkter på dagsordenen var lagt op som arbejdsopgave/punkter, hvor ægtefæller […]

Læs mere

Generalforsamlinger

Referat fra generalforsamling 2024

Dansk Breton Klubs generalforsamling den 22.03.2024 1. Valg af dirigent: Lasse Iversen Hansen blev enstemmigt valgt. 2. Bestyrelsens beretning: Poul Valdemar Nielsen startede med at omtale klubbens 60års jubilæums prøver både på Sjælland og i Nordjylland — begge arrangementer var velbesøgte og veltilrettelagte. Bretonens HD-status er drastisk forværret til at ca. 78% af de fotograferede […]

Læs mere
Dansk Breton Klubs Generalforsamling den 24.03.2023

Dansk Breton Klubs generalforsamling den 24.03.2023 Inden generalforsamlingen startede læste Poul Valdemar Nielsen det hædersbevis, som bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 22.11.2022 havde besluttet at tildele Peer Bæch-Laursen, for det store arbejde han i mange år har udført for klubben. Der blev efterfølgende holdt 1 min stilhed til ære for Peer Bæch-Laursen. Herefter startede generalforsamlingen. Valg […]

Læs mere
Dansk Breton Klubs generalforsamling

Dansk Breton Klubs generalforsamling den 18.03.2022 Valg af dirigent Lasse Iversen blev valgt uden modkandidat. Lasse startede med at takke for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning:Poul Valdemar fremlagde bestyrelsens beretning, hvortil der var få bemærkninger. Herefter blev beretningen godkendt. 3. Udvalgenes beretning var lagt sammen med bestyrelsens […]

Læs mere
Dansk Breton Klubs generalforsamling den 13.06.2021

Valg af dirigentLasse Iversen blev valgt uden modkandidat. Lasse startede med at takke for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Bestyrelsens beretningPoul Valdemar fremlagde bestyrelsens beretning, hvortil der var enkelte spørgsmål, som Poul besvarede. Udvalgenes beretningDette punkt var lagt sammen med pkt. 2 – bestyrelsens beretning Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og […]

Læs mere
Dansk Breton Klubs ordinære generalforsamling 14.06.2020

Valg af dirigent: Lasse Iversen blev enstemmigt valgt og kunne konstatere at den ordinær generalforsamling og den ”nye force majeure” generalforsamling ligeledes var lovligt varslet. 2. Bestyrelsens beretning og3. Udvalgenes beretning: Søren aflagde bestyrelsens og udvalgenes beretning under samme punkt, uden der var kommentarer fra forsamlingen, og dermed godkendt. 4. Forelæggelse af reviderede regnskab: Søren […]

Læs mere

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram