loader image

Bestyrelsesmøde den 10.06.2023

Deltagere: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Merete Larsen, Benny Kuhlmann og Anni Hansen

 1. Hvalpepakker v/Benny
  Der trykkes ny udgave af bladet ”Fra bretonejer til Bretonejer”.
  Indmeldingsgebyr for nye medlemmer stiger til kr. 200,- pr hund.
 2. Vedtægter v/Poul
  DJU og FJD ændres i vedtægterne – dette skal dog vedtages på næste generalforsamling.
 3. ordner v/Claus
 4. Forretningsorden for Hubertusudvalget - udgår
 5. Pointskema for Hubertusprøven - ingen ændring
 6. Forretningsorden for Materialforvalter - udgår
 7. Forretningsorden for Markprøveudvalg - udgår
 8. Forretningsorden for Udstillingsudvalg – udgår
  Forretningsordener der udgår er på baggrund af at, udvalgene ikke længere eksisterer.

Ansvarsområder:

Merete  = Apportering og udstilling

Claus      = Derbyudvalget – markprøver og Hubertus

Thomas = Avl

Anni       = Sekretær – pokaler – tovholder for prøveledere

Poul       = AICEB – SJD- øverste ansvarlig

Benny   =  Kasser, medlemsregistrering – administration ifht medlemsblad – økonomisk administration, SJD udstilling Vissenbjerg.

 1. Avl v/Thomas

Ingen ændringer

 1. Apportering v/Merete

          B-prøven her skal vildtet blot afleveres på land (ved vandapportering), ligesom på SJD’s apporteringsprøve.
I medlemsbladet til august laves forespørgsel på terræn til C-prøven.

 1. Pokaler herunder propositioner og retningslinjer for glas v/Anni
  Pokaler – vi forsøger at lave en fordelingsnøgle i forhold til pokalerne.
  Propositioner for Årets Unghund – ændres tilbage til tidligere – således at en hund kun kan vinde pokalen én gang.

           Retningslinjer for glas: DBK’s Hubertusprøve – 1.v – plakette m/Hubertusmester
2.v – plakette m/vice hubertusmester

                                          DBK’s Sneppemesterskab – 1.v – plakette m/klubmester

                                                                                             2.v – plakette m/vice klubmester

                                          DBK’s Bekkasinmesterskab – 1.v – plakette m/klubmester

                                                                                               2.v – plakette m/vice klubmester

 1. Medlemsundersøgelse v/Poul

          Der er svaret på undersøgelsen for 204 hunde. Resultaterne er rigtig gode redskaber til Avlsvejledningens fremtidige arbejde.

 1. Blev slået sammen med pk. 7.
 2. Hvad kan og vil Avlsvejledningen bruge medlemsundersøgelsen til?
  Den skal være et redskab til, at give bedre avl og til at rådgive således at man måske kan komme uønsket avl til livs.
 3. Lille Jubilæum
  Der kommer deltagere fra både Sverige, Norge, Tyskland og Danmark.
  Der er pt. tilmeldt 33 til udstillingen, 37 til festmiddag lørdag og 13 til apporteringsprøve.
 4. Efterårets jubilæumsprøver i Nordjylland v/Anni
  Der er forespørgsel ude vedr. standkvarter
  Programmet forventes at komme til at således ud:

  Fredag den 22.09.2023 – brugsprøve i Sindal v/Jes Krag – der er fundet ekstra terræn til yderligere ét hold – såfremt det bliver nødvendigt.

Lørdag den 23.09.2023 – vinderklasse på Borupgaard v/Flemming Fuglede.

Søndag den 24.09.2023 – kvalitetsprøve omkring Sønderup/Suldrup v/John Johnsen og Frank Skaarup

Søndag den 24.09.2023 – hubertusprøve omkring Hjørring/Hirtshals v/Ole Kai Frank og Henrik Andersen

Festmiddag lørdag aften
Prøveleder: Anni Hansen

 1. SJD v/Poul
  Poul orienterede fra seneste møde i SJD
 2. Bekkasinprøve
  Der arbejdes på en Bekkasinprøve i løbet af September
 3. eventuelt
[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram