loader image

Dansk Breton Klubs generalforsamling den 13.06.2021

 1. Valg af dirigent
  Lasse Iversen blev valgt uden modkandidat. Lasse startede med at takke for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.
 2. Bestyrelsens beretning
  Poul Valdemar fremlagde bestyrelsens beretning, hvortil der var enkelte spørgsmål, som Poul besvarede.
 3. Udvalgenes beretning
  Dette punkt var lagt sammen med pkt. 2 – bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
  Benny Kühlmann fremlagde regnskabet – som blev godkendt uden kommentarer.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag 1:

  Franz N. Metzker motiverede forslag 1 i forhold til bestyrelsens sammensætning – forslaget blev herefter omlagt til en hensigtserklæring.

Forslag 2:
Klaus Rasmussen motiverede sit forslag i forhold til valg af suppleanter til bestyrelsen. Dette forslag blev også omlagt til en hensigtserklæring.

Forslag 3:
Poul Valdemar motiverede forslag 3, om et mesterskab på skovsneppe for Bretons. Bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre med forslaget.

Forslag 4:
Poul Valdemar motiverede forslag 4, om Ungdomskonkurrence –UKK – for Bretons.
Der kom mange spørgsmål til forslaget, og der blev sået tvivl om prøvens afviklingsmuligheder.
Bestyrelsen valgte på baggrund af generalforsamlingens tvivl om prøven at trække forslaget

6.Valg
6.1 Valg af formand – Poul blev valgt på generalforsamlingen i 2020 – og er derfor ikke på valg.

6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Lena Sundstrøm er på valg og ønsker ikke genvalg. Thomas Severinsen er på valg og ønsker genvalg. Bestyrelsen har indstillet Anne Blom Olsen.
Anne Blom blev herefter valgt til bestyrelsen.

6.3 Valg af 2 suppleanter
1.suppleant Lasse Iversen og 2.suppleant Jens ole Nielsen
Lasse vil gerne afstå sin post til fordel for en suppleant øst for Storebælt jf. den nye hensigtserklæring. Bent Bonde blev valgt som suppleant i stedet for Lasse.
Jens Ole Nielsen blev genvalgt.

6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Merete Larsen og Eddie Grundahl blev begge genvalgt

7. Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål om en Åbenkl. Hund med 3x1.præmie kan stille på klubbens hovedprøve. Bestyrelsen lovede at drøfte spørgsmålet på senere bestyrelsesmøde.


Herefter blev Årspokalerne til Årets Unghund og Årets hund uddelt.

Årets Unghund 2020 blev Sjanne v/Ole Larsen, Læsø med 8 point.

Årets hund 2020 blev Rambo II De Casa Ato v/Poul Valdemar Nielsen med 33point.

Der blev herefter uddelt hædersbeviser til:
Claus Nielsen, Poul Vestervang, Søren Stenhøj og Winnie B. Larsen som alle i en lang årrække har ydet en ekstra indsats for klubben.

Til sidst blev der overrakt en flot kurv på klubbens vegne til Torben Andreasen som igen havde lagt faciliteter til, til afholdelse af årets generalforsamling, ligesom han havde sponsoreret fynsk brunsviger og kaffe.

Lasse Iversen og Poul Valdemar takkede til sidst for god ro og orden, og en god og saglig drøftelse af punkterne på dagsordenen.

Anni Hansen
Bratten den 24.06.2021

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram