loader image

Referat fra generalforsamling 2024

Dansk Breton Klubs generalforsamling den 22.03.2024

1. Valg af dirigent:
Lasse Iversen Hansen blev enstemmigt valgt.

2. Bestyrelsens beretning:
Poul Valdemar Nielsen startede med at omtale klubbens 60års jubilæums prøver både på Sjælland og i Nordjylland — begge arrangementer var velbesøgte og veltilrettelagte.
Bretonens HD-status er drastisk forværret til at ca. 78% af de fotograferede nu falder med C.

3. Avlsvejledningens beretning var en del af bestyrelsens beretning — og var dermed en del af pkt. 2. Søren Stenhøj fremlagde avlsvejledningens beretning.
Beretningen blev godkendt.

4. Benny Kuhlmann fremlagde klubbens reviderede regnskab som blev godkendt.

5. Indkomne forslag:
Forslag 1 fra SJD om afvikling af efterårs Vinderprøver. Generalforsamlingen godkendte forslaget om 1 holds prøver med 2 dommere, herefter blev der stemt om det skulle være:
1. Den Danske model eller 2. Den Svenske model.
Den Svenske model blev vedtaget med 26 stemmer for — mod Den Danske model som fik 10 stemmer.
Ovenstående prøves nu i en 2 års testperiode.

Forslag 2 — Ændring af HD-retningslinjer og HD-fotokrav.
1. Bestyrelsen får mandat til at indlede drøftelser med Dansk Kennel Klub (DKK)om ophævelse/ændring af de nuværende HD-fotokrav.
2. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte nye retningslinjer for brug af hanhunde i forhold til klubbens nuværende retningslinjer for avl
3. Bestyrelsen bemyndiges til at indarbejde ikke præmierede tæver i disse retningslinjer, så jagtduelige tæver kan anvendes i avlen med klubbens billigelse og opbakning. De
kan opføres på hjemmesiden under en parring, som kommer til at hedde vejledt parring.
Der blev stemt om forslaget — der var i alt 57 stemmeberettigede til stede.
19 stemte nej 33 stemte ja og 5 stemte blank — forslaget blev dermed ikke vedtaget idet der skulle være 2/3-dels flertal for at vedtage forslaget.

Forslag 3 — Jens Ole Nielsen foreslår at krav om kendt HD-status fjernes.
Der blev stemt ved håndsoprækning. Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 4 - Forslag 4. Bestyrelsen foreslår: Avlsvejledningen kan vejlede specifikt i forhold til epilepsi efter nedenstående restriktioner.
1. Hanner og tæver som optræder som forældredyr til hvalpe (0-4 år), hvor der er konstateret epilepsi eller epilepsilignede symptomer, kan ikke anvendes i avlen af bretons i Danmark 1),
2. Nærtbeslægtede avlsdyr (kuldsøskende) til en med epilepsi eller lignede symptomer, kan anvendes i avlen og parringen kan offentliggøres på klubbens hjemmeside, hvis der
anvendes en symptomfri linje. Dette bestemmes af avlsvejledningen.
3. Parringer, jf. pkt. 2 er underlagt en bestemmelse om, at den nærtbeslægtede part, som får en parring, indtræder i en karensperiode på 2 år, så afkommet fra parringen følges.
Optræder der ikke symptomer på afkommet, kan avlsdyret anvendes igen i henhold til ovenstående praksis. 2)
4. Avlsvejledningen kan indstille til bestyrelsen, at klubben anmoder DKK's sundhedsudvalg om at udstede avlsforbund for individuelle hunde.
For en god ordens skyld skal det præciseres, at det er opdrætteren, der entydigt har ansvar for egne parringer. Klubbens avlsvejledning er som skrevet: Vejledende.
I henhold til generalforsamlingsbeslutning i 2023 kan en parring kun offentliggøres på klubbens hjemmeside — Godkendt såvel som Øvrig — hvis Avlsvejledningen har godkendt
denne.
') Ejeren af en hund, som ikke anerkendes til brug i avlen, kan indklage Avlsvejledningens afgørelse til bestyrelsen.
2) Der gøres opmærksom på, at hvis parringen giver hvalpe med epilepsi, så træder pkt. 1 i kraft.
Pkt. 4 blev trukket ud af forslaget, hvorefter forslaget blev vedtaget.

Forslag 5 - B prøven åbnes op for de andre engelske hunde.
Bestyrelsen støtter forslaget, såfremt det vedtages med tilføjelsen: såfremt der er plads.
Forslaget blev vedtaget efter afstemning ved håndsoprækning.

6. Valg
6.1 Valg af formand — Poul Valdemar Nielsen blev genvalgt.
6.2 Claus Raahauge og Anni Hansen blev genvalgt.
6.3 Bent Bonde blev genvalgt som suppleant for øst og Jens Ole Nielsen blev genvalgt som
suppleant for vest.
6.4 Winnie B. Larsen blev valgt som revisor og
Eddie Grundahl blev valgt som revisorsuppleant

7. Evt.
John Madsen — ønsker at referaterne fra bestyrelsesmøderne bliver mere fyldige.
Ligesom han forespørger om ikke bestyrelsens beretning kan vedhæftes referatet fra generalforsamlingen.
John Madsen stiller også spørgsmålstegn ved om Bretonen skal være i den engelske eller den kontinentalegruppe.
Han foreslår at der kan oprettes en "rejsekonto" som kan give økonomisk støtte til brug af udenlandske hunde i avl — ligesom han ønsker at der kan gives vejledning i forhold til brug
af udenlandske hunde i avl.
Michael Schrøder oplyser at de kontinentale drøfter at der skal dømmes "racespecifikt" på markprøver — og forespørger om muligheden blandt de engelske racer.
Han stiller ligeledes spørgsmål om hvordan vi sikrer øget medlemstal.
Poul Valdemar Nielsen svarer på ovenstående spørgsmål — og runder af og takker for god og moden generalforsamling. Poul takker Lasse Iversen for indsatsen som dirigent.

Lasse Iversen takker ligeledes for en god og sober tone.

Til sidst udnævnes Årets hunde 2023.
Årets unghund 2023 blev med 15point Aulumboens S-Loui V/Søren Gade
Årets hund 2023 blev med 13point Kuhlmann's D-Nelson v/Per Iversen

Anni Hansen
Bratten 07.04.2024

Beretning for året 2023 2024

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram