loader image

Referat fra bestyrelsesmøde den 08.12.2020

Deltagere: Poul Valdemar, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen

 1. Status på økonomi:
  Benny oplyser at såfremt bestyrelsen stemmer for en stigning på medlemskontingentet på 20-25 kr. pr. medlem vil dette medfører en øget indtægt på ca. 7.000kr årligt. Klubben har pt. ca. 25.000kr i overskud, hvilket er det bedste år vi har haft i længere tid.
 2. Fordels program:
  Der er allerede flere virksomheder som har meldt sig på banen. Fordelsprogrammet sendes ud til medlemmer sammen med kontingentopkrævningen.
 3. Hovedprøve og COVID19:
  Der er allerede flere virksomheder som har meldt sig på banen. Fordelsprogrammet sendes ud til medlemmer sammen med kontingentopkrævningen.
 4. Generalforsamling:
  A: Valg til bestyrelsen:

  Lena Sundstrøm ønsker ikke genvalg. Der skal derfor vælges nyt medlem, og bestyrelsen anser   det for vigtigt at der er en vis geografisk spredning i bestyrelsens sammensætning.

  B: Avlsråd:
  Bestyrelsen ønsker at fastholde et avlsråd som nedsættes umiddelbart efter generalforsamlingen.

  C: Forslag:
  Bestyrelsen ønsker at drøfte muligheden for UKK i Bretonregi fra 2022, og muligheden for afholdelse af Skovfuglemesterskab.
 5. Ny hjemmeside:
  Bestyrelsen har indhentet tilbud på oprettelse af ny hjemmeside – der arbejdes videre på dette.
 6. Mentorprogram:
  Ansvarlig for mentorudvalget er Claus Raahauge.
 7. Seminar efter hovedprøven:
  Bestyrelsen ønsker at afholde et seminar for medlemmer i aktivitetsudvalgene ultimo april/primo maj. Programmet præsenteres på generalforsamlingen.
 8. Evt:
  Bestyrelsen glæder sig over at, Claus Rasmussen har sagt ja til at være prøveleder for hovedprøven på Sjælland i tæt samarbejde med Lissi.

  Anni Hansen
  Bratten den 20.01.2021


[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram