loader image

Bestyrelsesmøde/sommermøde den 13.08.2021

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde/sommermøde den 13.08.2021

Tilstede: Poul Valdemar Nielsen, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Anne Blom Olsen og Anni Hansen

Dagsorden:

  1. Hensigtserklæring – bestyrelsens sammensætning – geografisk set.
  2. Proportioner til årspokalerne
  3. Sociale medier
  4. Formalia
  5. Avl
  6. Evt.
  1. Hensigtserklæring

APPENDIKS:

På generalforsamlingen 2021 blev det vedtaget at, bestyrelsen i Dansk Breton klub så vidt muligt skal geografisk sammensættes af medlemmer og suppleanter fra de forskellige landsdele  (begge forslag vedhæftes)

Hensigtserklæringen er udarbejdet på baggrund af de 2 indkomne forslag.

2. Udgår – da pkt. behandles under formalia.

3. Sociale medier:
Marlene Blom Olsen og Jens Ole Nielsen har begge tilkendegivet at, de gerne vil være administratorer og udviklere for Dansk Breton Klubs Facebookside.

4. Formalia:
Forretningsorden for Hubertusudvalget udgår ligesom Hubertusudvalget udgår.
Forretningsorden for Avlsrådet revideres af den nedsatte arbejdsgruppe.
Vedtægterne er kun revideret i forhold til ændring af navn fra FJD til SJD.
Forretningsorden for Markprøveudvalget udgår ligesom Markprøveudvalget nedlægges
Kontaktpersonerne udgår og erstattes af aktivitetsudvalgene.

5. Avl:
På generalforsamlingen 2021 offentliggjorde bestyrelsen at man ville nedsætte en arbejdsgruppe som skal udarbejde et kommissorium og nye retningslinjer for avlsrådet. Arbejdsgruppen består af: Winnie B.Larsen, Thomas Severinsen og Morten Larsen. Gruppen skal have oplægget færdigt til bestyrelsen senest den 15.02.2022.

6. Evt:
Klubbens hovedprøve afholdes i dagene 17.-18.-19.marts 2022 på Sjælland. Lissi og Claus Rasmussen er prøveledere.

C-prøven:
B-prøven giver adgang til C-prøven – det besluttes at alle ekvipager der i 2021 har bestået B-prøven udtages før der tilbydes adgang af ekvipager der i 2021 har bestået A-prøven. De kvalificerede ekvipager får direkte besked. Der er plads til 12 hunde på C-prøven. Såfremt der ikke er nok kvalificerede fra B-prøverne, inviteres hunde med min. 28p fra A-prøverne.

Apportering:
Racedysterne i 2021 – her blev det sjællandske hold nr. 4 og i Jylland var der én hund der ikke bestod, og dermed bestod holdet ikke. På Fyn blev racedysten aflyst pga. manglende tilmeldinger. Bestyrelsen ønsker fortsat at animere medlemmerne til at stille på apporteringsprøver, eller hvis der er medlemmer der vil være primusmotor for et hold der vil træne til racedysten. Hvis der er medlemmer der har gode ideer til hvad vi kan gøre for at promovere apporteringsprøverne, er man velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

60-års jubilæum 2023:
Jubilæums efterårsvinderkl. Afholdes på Gl.Toftegård i Nordjylland. Det forventes at der afholdes en jubilæumsweekend i september 2023 med udstilling fredag aften med fransk dommer, apporteringsprøve lørdag, Gallamiddag lørdag aften og vinderprøve om søndagen. Derudover afholdes den normale hovedprøve i foråret 2023.

Anni Hansen

Bratten, den 19.09.2021

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram