loader image

Dansk Breton Klubs Generalforsamling den 24.03.2023

Dansk Breton Klubs generalforsamling den 24.03.2023

Inden generalforsamlingen startede læste Poul Valdemar Nielsen det hædersbevis, som bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 22.11.2022 havde besluttet at tildele Peer Bæch-Laursen, for det store arbejde han i mange år har udført for klubben.
Der blev efterfølgende holdt 1 min stilhed til ære for Peer Bæch-Laursen.

Herefter startede generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent:
  Lasse Iversen Hansen blev enstemmigt valgt.
 2. Bestyrelsens beretning herunder udvalgenes beretning:
  Der var enkelte kommentarer til beretningen som herefter blev godkendt.
 3. Udvalgenes beretning:
  blev lagt sammen med pkt 2 – og udgår
 4. Forelæggelse af reviderede regnskaber:
  Regnskabet blev fremlagt af Poul Valdemar Nielsen – der var enkelte spørgsmål, hvorefter regnskabet blev godkendt.
 5. Behandling af indkomne forslag:

FORSLAG 1: Forslaget blev motiveret af Poul Valdemar Nielsen – forslaget blev herefter kort debatteret og sendt til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med 29 stemmer for og 0 imod.

FORSLAG 2:  Forslaget var indsendt af John Madsen og Michael Schrøder – som efterfølgende valgte at trække deres forslag.

 1. Valg
  • Valg af formand – formanden er ikke på valg i år.
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Thomas Severinsen er på valg og modtager genvalg
Anne Blom Olsen er på valg og modtager ikke genvalg
Thomas Severinsen blev genvalgt

Bestyrelsen har foreslået Merethe Larsen som blev valgt.

 • Valg af suppleanter:

Bent Bonde og Jens Ole Nielsen blev begge genvalgt

 • Valg af revisor:
  Eddie Grundahl blev valgt for 1 år
  Lissi Rasmussen blev valgt for 2 år
 1. Eventuelt:

Thomas Klit vil gerne donere kr. 10.000 til en pulje i forhold til at forske mere i problematikken omkring Epilepsi, i samarbejde med de øvrige nordiske lande.

Herefter takkede Poul Valdemar for Lasses indsats som redaktør for klubbens sider i Jagthunden og som dirigent på dagens møde.
Lasse takkede generalforsamlingen for god ro og orden og en sober tone.

Herefter fremlagde Åge Stenhøj de nye propositioner for Fam. Stenhøjs Vandrepræmie.

Årets Unghund 2022 blev: Aulumboens Sofus v/Jan Nielsen med 18p.

Herefter tildelte Åge Stenhøj det originale billede af en Breton tegnet af Steen Axel Hansen til den mest vindende hundefører af billedet: Thomas Klit som har vundet billedet 4 gange.

Årets hund 2022 blev: Strandbys Frække Frida v/Franz Metzker med 25p.

 

Anni Hansen
Bratten, den 29.03.2023

 

 

 

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram